Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


HACCP Hazard Analysis Critical Control Point
kritický kontrolný bod analýzy rizika
HAN(Holandsko) Heidelberg Appeal Nederland
Holandská nezávislá vedecká nadácia
HAS hygiene assessment system
systém hodnotenia hygieny
HDE Handelsverband Deutschland
Nemecká asociácia maloobchodníkov
HEAR high erucic acid rapeseed
repka s vysokým obsahom kyseliny erukovej
HEI higher education institute
vyšší vzdelávací ústav
HFC hormone free cattle
dobytok bez hormónov
HFCS high fructose corn syrup
škrobový sirup s vysokým obsahom fruktózy
HFMS high fructose maize sirup
kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy
HGCA UK Home-Grown Cereals Authority
Britský úrad pre produkciu obilnín
HICP harmonised indices of consumer prices
harmonizované indexy spotrebiteľských cien
HICs high income countries
krajiny s vysokými príjmami
HIE Highlands and Islands Enterprises
Podniky v horských oblastiach a na ostrovoch
HLCA Hill Livestock Company
Spoločnosť pre chov dobytka v horských oblastiach
HLG high level group
vysokoúrovňová skupina
HRW hard red winter wheat
ozimná pšenica tvrdá červená
HVP high-value product
výrobok vysokej kvality
HYV high-yielding varietes
vysokovýkonné odrody

« 18 records, 1 pages, current page 1 »

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood