Facebook Statistics
Značka Kvality

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


SAFC Slovak Agriculture and Food Chamber
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
SAFE Sustainable Agriculture, Food and Environment Alliance in UK
Britská aliancia pre udržateľné poľnohospodárstvo, výživu a životné prostredie
SAGB Senior Advisory Group on Biotechnology
Poradenská skupina pre biotechnológie
SAP sheep annual premium
ročná prémia za ovce
SAPARD Special Accession Programme for Agricultural and Rural Development
Špeciálny predvstupový program pre poľnohospodárstvo a vidiecky rozvoj
SAPI(Bulharsko) Sistema za agropazarna informacija
Štátny poľnohospodársky informačný systém
SAST strategic analysis in the field of science and technology
strategické analýzy v oblasti vedy a technológie
SBM specified bovine material
špecifický bovinný materiál
SCA Special Commitee on Agriculture
špeciálny výbor pre poľnohospodárstvo
SCAD Service Central Automatisé de Documentation
Databáza dokumentov EÚ
SCAF Standing Committee on Animal Feed
Stály výbor pre živočíšne krmivá
SCAHAW EU´s Advisory Scientific
SCAN Scientific Committee for Animal Nutrition
Vedecký výbor pre výživu zvierat
SCAR Standing Committee on Agricultural Research
Stály výbor pre poľnohospodársky výskum
SCATS(Veľká Británia) Southern Counties Agricultural Traders
Poľnohospodárski obchodníci z južných okresov Veľkej Británie
SCEES Service central des enquetes et études statistiquess
Centrálny výskumný a štatistický úrad francúzskeho ministerstva poľnohospodárstva
SCIMAC UK body representating the biotech industry
Orgán zastupujúci odvetvie biotechnológie vo Veľkej Británii
SCOTMEX Scottish Meat Export Initiative
Škótska iniciatíva na podporu vývozu mäsa
SCP suckler cow premium
prémia za dojčiace kravy
SCSI Steering Committee for Statistical Information
Riadiaci výbor pre štatistické informácie

« 63 records, 4 pages, current page 1 »

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood