Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


VALUE Valorisation and Utilisation for Europe programme disseminating information about EU research and technical development
Program pre rozširovanie a využívanie výsledkov výskumu
VAT value added tax
daň z pridanej hodnoty
VAVI(Holandsko) Vereniging voor de Aardappelverwerkende
Združenie pestovateľov zemiakov
VBF(Francúzsko) Viande Bovine Francaise
logo pre hovädzie mäso z Francúzska
VBV(Holandsko) Voorlichtingsburreau Vlees
Výbor pre mäso
VDQS Vin délimité de qualité supérieure
víno najvyššej kvality
VIB(Holandsko) Voedselvoorzieningsinen verkoopbureau
Holandská intervenčná agentúra
VQPRD vin de qualité produits dans des régions déterminés
značkové vína zo špecifikovaných regiónov
VRA voluntary restraint agreement
dohoda o dobrovoľnom obmedzení
VROM(Holandsko) De Raad Volkshuisvesting de Ruimtelijke Ordening e het Milieubeheer
Ministerstvo životného prostredia

« 10 records, 1 pages, current page 1 »

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood