Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


WASDE World agricultural supply and demand estimates
Svetový odhad poľnohospodárskej ponuky a dopytu
WBT Warsaw Board of Trade
Varšavská obchodná burza
WCA Wool Council of Australia
Austrálsky výbor pre vlnu
WED World Environment Day
Svetový deň životného prostredia
WEF World Economic Forum
Svetové ekonomické fórum
WFC World Food Conference
Svetová konferencia o potravinách
WFM World Food Model
Svetový potravinový model
WFP World Food Programme
Svetový program výživy
WICE World Industry Council for the Environment
Svetová hospodárska rada pre životné prostredie
WIFO Österreichisches institut für wirtschaftsforschung
Rakúsky výskumný ústav ekonomiky
WIIW Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche
Viedenský ústav pre komparatívne štúdie
WIPO World Intellectual Property Organization
Svetová organizácia duševného vlastníctva
WMP whole milk powder
plnotučné sušené mlieko
WOCX World Organic Commodity Exchange
Svetová burza pre organické komodity
WTO World Trade Organization
Svetová obchodná organizácia
WTO World Tourism Organization
Svetová organizácia pre cestovný ruch
WVZ Wirtschaftliche Vereinigung Zucker
Nemecká federácia pre cukor
WWF World Wildlife Fund
Svetový fond ochrany prírody

« 18 records, 1 pages, current page 1 »

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood