Facebook Statistics

„Stará“ Európa musí byť voči novým členským štátom ústretová

01-02-2011

O reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ, správnej farmárskej praxi, vyrovnávaní regionálnych rozdielov, označovaní  potravín, ale aj o dioxíne v nemeckých krmivách dnes v Bratislave na bilaterálnom stretnutí diskutovali nemecká spolková ministerka výživy, poľnohospodárstva a ochrany spotrebiteľa Ilse Aigner a jej slovenský kolega, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolt Simon.

Obe strany si vymenili viacero pohľadov na podobu reformy SPP, minister Simon nemeckú delegáciu upozornil na končiace prechodné obdobie v oblasti poľnohospodárstva pre nové členské štáty EÚ a potrebu vyrovnávania regionálnych rozdielov. Podotkol, že staré členské štáty naďalej disponujú výhodami, ktoré súčasná podoba reformy SPP nezohľadňuje, v tejto súvislosti spomenul agrosektor vo Francúzsku a dovozné kvóty v Španielsku a Portugalsku. Podľa ministra Únia tieto výhody platí zo spoločného vrecka, no táto pomoc je vo veľkej miere neopodstatnená. Cestou preto nie sú politické rozhodnutia, ale konečná podoba objektívnych kritérií, na základe ktorých sa podpory v budúcnosti budú vyplácať. Ministri sa navzájom ubezpečili, že na túto tému budú obe krajiny viesť odbornú diskusiu. Je jasné, že reforma SPP ovplyvní budúcnosť celej EÚ, preto ju treba pripraviť tak, aby bola spravodlivá pre každú krajinu. Minister skonštatoval, že aj vyše 20 rokov po zmene spoločenských a politických pomerov otázka vlastníckych vzťahov nie je celkom vyjasnená, aj preto by mala byť Únia voči novým členským štátom ústretová a predchádzať tak zvyšovaniu napätia medzi starými a novými krajinami Únie.

Počas rokovania rezonovala aj téma tzv „aktívneho farmára“. Minister Simon vníma aktívneho farmára ako producenta potravín, ktorý sa o svoju pôdu stará a nečaká, že bude automaticky dostávať dotácie len na základe toho, že pôdu vlastní.  Kľúčom by podľa ministra mal byť model, v ktorom by sa zadefinovali pojmy aktívny farmár, krížové plnenie a správna farmárska prax. Minister taktiež načrtol možnosť rozšírenia priamych platieb aj na monogastre (ošípané a hydinu). Podľa ministerky Aigner však hrozí, že niektorí nemeckí farmári budú z tejto kategórie vyčlenení, a preto je treba tento pojem definovať na základe všeobecnej zhody v EÚ.

Poslednou témou bola problematika dioxínu, ktorý sa začiatkom roka objavil v nemeckých krmivách. Ministerka Aigner slovenského partnera informovala, že v Nemecku v tejto súvislosti prebieha intenzívne vyšetrovanie. Šéfovia agrorezortov SR a Nemecka sa zhodli aj v tom, že v EÚ je nevyhnutné v ďalšom období zmeniť systém kontroly krmív na takú úroveň, aká je v súčasnosti vykonávaná u potravín. Otvorili aj otázku zlepšenia  kontroly vystopovateľnosti potravín až na úroveň krmív. Zhoda panuje aj v potrebe zmeny v označovaní pôvodu potravín, no aj tu je potrebné nájsť také riešenie, ktoré bude vyhovovať všetkým členským štátom.

Obe delegácie návštevu ukončili spoločným obedom a tlačovou konferenciou, popoludní si ministerka Aigner v sprievode ministra Simona prezrela hlavné mesto.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood