Facebook Statistics
Značka Kvality

Koronavírus

V prípade otázok nás kontaktujte na mailovej adrese: [email protected]

Štátni veterinári pomôžu s testovaním obyvateľov na koronavírus

07-04-2020

Pracovníci Veterinárneho ústavu Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Zvolen pomôžu s testovaním obyvateľov na koronavírus. Testovacie kapacity na Covid-19 vďaka tomu vzrastú o 200 a postupne až 300 testov denne.

„Koronavírus a ochorenie Covid-19 sú naším nepriateľom číslo jeden. Musíme preto využiť všetky dostupné kapacity, aby sme proti nim vedeli bojovať a testovanie je v tomto boji základom. Chcem sa poďakovať našim kolegom z Veterinárneho ústavu Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu i kolegom zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, že dokázali presmerovať svoje laboratórne kapacity na túto mimoriadne dôležitú úlohu,“ povedal Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Po úspešnej autorizácii hlavným hygienikom a prepojení informačných systémov sme okamžite pripravení začať testovanie.

V laboratóriách, kde sa testuje napríklad vtáčia chrípka, tak budú odborníci z Veterinárneho ústavu analyzovať odobraté vzorky občanov. „Pracovníci Veterinárneho ústavu disponujú potrebnou kvalifikáciou na testovanie koronavírusu. Máme laboratóriá a pracovníkov na požadovanej úrovni biologickej bezpečnosti, pracujeme v systémoch kontrol a aktuálne finalizujeme kruhové testy,“ uviedol Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

„Veterinárny ústav vo Zvolene je špičkové pracovisko určené na diagnostiku nákaz zvierat s celoslovenskou pôsobnosťou a je spôsobilý vykonávať laboratórnu diagnostiku biologického materiálu virologickými, bakteriologickými, sérologickými, imunochemickými, histopatologickými, imunohistochemickými, molekulárno-biologickými a parazitologickými metódami podľa rozsahu akreditácie. Máme pracovníkov, ktorých vieme z výskumu presunúť na krízové testovanie práve na koronavírus,“ povedal Miroslav Môjžiš, riaditeľ Veterinárneho ústavu Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Zvolen a riaditeľ oddelenia virológie.​

Veterinárny ústav Zvolen disponuje certifikáciami normy ISO/IEC 17025:2005. Vykonáva laboratórnu diagnostiku biologického materiálu virologickými, bakteriologickými, sérologickými, imunochemickými, histopatologickými, imunohistochemickými, molekulárno-biologickými a parazitologickými metódami podľa rozsahu akreditácie. Veterinárny ústav vo Zvolene je sídlom Národných referenčných laboratórií pre nákazy zvierat, ktoré participujú v systéme Komunitných referenčných laboratórií EÚ. Pracovisko má bohaté skúsenosti pri riešení krízových situácií s nákazami zvierat vrátane zoonóz ako BSE a vtáčia chrípka.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood