Facebook Statistics

Tlačové správy

Štátny tajomník Andrej Gajdoš končí vo svojej funkcii

08-06-2021

Druhý štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Andrej Gajdoš dnes požiadal o uvoľnenie z funkcie. V agrorezorte pôsobil od 12. augusta 2020, kedy ho schválila vláda SR na návrh ministra Jána Mičovského. Kabinet Eduarda Hegera sa návrhom na odvolanie štátneho tajomníka bude zaoberať pravdepodobne na zajtrajšom rokovaní.

Andrej Gajdoš pôsobil vo funkcii štátneho tajomníka MPRV SR takmer 10 mesiacov. Ministerstvo reprezentoval na domácej úrovni, ako aj zahraničnej úrovni. S bývalým ministrom Jánom Mičovským sa pravidelne zúčastňoval na rokovaniach Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH), kde agrorezort zastupoval pri nastavovaní kľúčových riešení budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky.  Gajdoš sa na rezorte venoval najmä pôdohospodárskym témam, Pôdohospodárskej platobnej agentúre, budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike, oblastiam súvisiacim s podporou slovenského pôdohospodárstva a koordinoval prípravu Koncepcie pôdohospodárstva do roku 2035.

Návrh na odvolanie štátneho tajomníka MPRV SR Andreja Gajdoša predloží minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan pravdepodobne už na zajtrajšiu 15. schôdzu vlády SR (9. júna 2021). Gajdoš požiadal o odvolanie na vlastnú žiadosť dnes, 8. júna 2021.

Ing. Andrej Gajdoš vyštudoval Fakultu ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v minulosti pracoval ako referent. Stál pri budovaní Pôdohospodárskej platobnej agentúry, kde neskôr viedol oddelenie autorizácie priamych platieb a následne šéfoval odboru priamych platieb a environmentálnych podpôr. Tieto skúsenosti zúročil v súkromnom sektore v spoločnosti zaoberajúcej sa implementáciou a koordináciou pri zavádzaní podporných schém a priamych platieb do praxe pre poľnohospodárske podniky, riešením legislatívnych otázok, poradenstvom a spoluprácou pri riadení fariem. Pôsobil aj ako poradca/konzultant Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood