Facebook Statistics
Značka Kvality

Situačná a výhľadová správa Kozy

09-07-2024
Foto: Situačná a výhľadová správa KozyDňa 9.7.2024 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Kozy. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, početných stavoch kôz, úžitkovosti, o dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe kozieho mäsa na Slovensku k 31.12.2023. Hlavnou časťou správy je hmotná bilancia kozieho mäsa.

Situačná a výhľadová správa Ovce

09-07-2024
Foto: Situačná a výhľadová správa OvceDňa 9.7.2024 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Ovce. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, početných stavoch oviec, úžitkovosti, o dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe ovčieho mäsa, mlieka a vlny na Slovensku k 31.12.2023. Hlavnou časťou správy je hmotná bilancia ovčieho mäsa.

Situačná a výhľadová správa Mlieko

03-06-2024
Foto: Situačná a výhľadová správa MliekoDňa 3.6.2024 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Mlieko. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej a podpornej politike trhu, počte dojníc, úžitkovosti, množstve vyrobeného mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku, o dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov k 31. 12. 2023. Hlavnou časťou správy sú hmotné bilancie surového kravského mlieka, prírodných syrov, sušeného odtučneného mlieka a masla.

Informačné listy za účtovný rok 2023 – termín zberu

22-05-2024
V mene Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky chceme poďakovať všetkým subjektom podnikajúcich v poľnohospodárskej prvovýrobe a službách za doterajšiu spoluprácu a činnosť, ktorú vykonali v prospech skvalitnenia poľnohospodárskej výroby na Slovensku. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky organizuje zisťovanie výsledkov hospodárenia organizácií poľnohospodárskej prvovýroby a služieb za účtovný rok 2023 formou Informačných listov MPRV SR.

Situačná a výhľadová správa - Vinič hroznorodý, hroznové víno

08-02-2024
Foto: Situačná a výhľadová správa - Vinič hroznorodý, hroznové vínoDňa 8. 2. 2024 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Vinič hroznorodý, hroznové víno. Prezentuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, vinohradoch, pestovaní viniča hroznorodého a situácii na trhu s vínom. Uvádza produkciu, zahraničný obchod, ceny, použitie a bilanciu vína. Poskytuje informácie o spotrebe vína a o situácii s vínom vo svete a v EÚ.

Situačná a výhľadová správa - Cukrová repa, cukor

29-01-2024
Foto: Situačná a výhľadová správa - Cukrová repa, cukorDňa 29.1.2024 bola zverejnená situačná a výhľadová správa - Cukrová repa, cukor. Predkladá aktuálne informácie o regulačnej politike trhu s cukrovou repou a cukrom, o pestovaní cukrovej repy, vlastných nákladoch a výnosoch cukrovej repy. Zverejňuje údaje o výrobe cukru, jeho spotrebe, ponuke a použití. Uvádza zahraničný obchod a ceny cukrovej repy a cukru. Poskytuje informácie o situácii s cukrovou repou a cukrom v EÚ a vo svete.

Situačná a výhľadová správa - Olejniny

22-12-2023
Foto: Situačná a výhľadová správa - OlejninyDňa 22.12.2023 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Olejniny. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, situácii na trhu s jednotlivými olejninami a ich podiele na celkovej produkcii olejnín. Uvádza údaje o celkovej ponuke, zahraničnom obchode, cenovom vývoji a spotrebe. Hlavnou časťou správy sú hmotné bilancie olejnín spolu, repky, slnečnice, sóje, horčice, maku a ľanu olejného.

Situačná a výhľadová správa - Ovocie a zelenina

15-12-2023
Foto: Situačná a výhľadová správa - Ovocie a zeleninaDňa 15.12.2023 bola zverejnení situačná a výhľadová správa Ovocia a zelenina. Predkladá aktuálne informácie o regulačnej politike trhu s ovocím a zeleninou. Uvádza údaje o pestovaní ovocia a zeleniny, spotrebe ovocia a zeleniny a o ich ponuke a použití. Súčasťou správy sú ceny výrobcov ovocia a zeleniny a ceny vo veľkoobchodoch. Obsahuje údaje o zahraničnom obchode s ovocím a zeleninou a poskytuje informácie o situácii s ovocím a zeleninou v EÚ a vo svete.

Situačná a výhľadová správa - Zemiaky

14-12-2023
Foto: Situačná a výhľadová správa - ZemiakyDňa 14. 12. 2023 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Zemiaky. Prezentuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu SR a EÚ, pestovateľských plochách zemiakov, produkcii, celkovej ponuke, dopyte po zemiakoch, cenovom vývoji a zahraničnom obchode v hospodárskom roku 2022-23. Zároveň poskytuje odhad vývoja hlavných bilančných ukazovateľov v roku 2023-24. Súčasťou správy je hmotná bilancia zemiakov.

Situačná a výhľadová správa - Krmivá

07-12-2023
Foto: Situačná a výhľadová správa - KrmiváDňa 28. 11. 2023 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Krmivá. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, o výrobe, dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe priemyselných krmív a kŕmnych zmesí na Slovensku k 30. 6. 2023. Hlavnou časťou správy je hmotná bilancia krmív a kŕmnych zmesí.Situačná a výhľadová správa - Strukoviny

31-10-2023
Foto: Situačná a výhľadová správa - StrukovinyDňa 31. 10. 2023 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Strukoviny. Poskytuje informácie o regulačnej politike trhu SR a EÚ, pestovateľských plochách jedlých a kŕmnych strukovín, produkcii, celkovej ponuke, dopyte po strukovinách, cenovom vývoji a zahraničnom obchode. Hlavnou časťou správy sú hmotné bilancie strukovín spolu, hrachu siateho (jedlý a kŕmny hrach spolu), šošovice, fazule, kŕmnych a jedlých strukovín. Zároveň poskytuje informácie o výmere a produkcií proteínových plodín v EÚ a hlavných druhov vo svete.Situačná a výhľadová správa - Obilniny

31-10-2023
Foto: Situačná a výhľadová správa - ObilninyDňa 31. 10. 2023 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Obilniny. Poskytuje analýzu trhu obilnín v Slovenskej republike vrátane bilancií ponuky a dopytu jednotlivých obilnín za hospodársky rok 2022-2023. Obsahuje údaje o osevných a zberových plochách, priemernej hektárovej úrode, produkcii, stave zásob, spotrebe a zahraničnom obchode. Mapuje vývoj priemerných cien, objem výroby mlynských výrobkov, odbytové ceny mlynárskych a pekárenských výrobkov.Dedinou roka 2023 je kysucká obec Korňa

14-09-2023
zdroj: SAŽPJedinečná poloha umocnená unikátnymi odľahlými osadami, mariánske pútnické miesto Živčáková, náučný chodník Bylinková lekáreň aj obecná včelnica. Kysucká obec Korňa sa právom stala Dedinou roka 2023. Predurčili ju k tomu nielen prírodné zaujímavosti, ale aj aktivity, ktoré obec realizuje v rámci rozvoja cestovného ruchu. Vyhlasovateľmi národného ocenenia Dedina roka sú od roku 2001 Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je partnerom a členom hodnotiacej komisie.
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood