Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Taraba s Takáčom otvorili diskusiu o lepšej potravinovej sebestačnosti a starostlivosti o krajinu

06-03-2024

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba prerokoval spoločne s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richardom Takáčom s poľnohospodármi, ovocinármi a vinohradníkmi najdôležitejšie problémy, ktoré v súčasnosti brzdia rozvoj ich aktivít aj starostlivosť o biodiverzitu.

Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je potravinová sebestačnosť Slovenska jedna z najhorších v EÚ. Dôvodom tohto nepriaznivého stavu sú aj obrovské neobrábané a zanedbávané plochy vinohradov, ovocných sadov s poľnohospodárskou pôdou nielen vo vlastníctve štátu, ale aj súkromných vlastníkov, za čo viní aj platnú legislatívu v oblasti envirorezortu.

Taraba na rokovaní s Takáčom predstavil základné kontúry pripravovanej novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá by mala byť vo väčšej harmónii so zákonom na ochranu poľnohospodárskej pôdy. Cieľom je odbúrať byrokratickú náročnosť pri obhospodarovaní pôdy, osobitne v prípadoch ak ide o odstraňovanie náletových drevín a kríkov.

„Ak trvá niekedy až dva roky získať povolenia, aby ste mohli vyčistiť poľnohospodársku pôdu alebo odtokové kanály, tak odkazujete poľnohospodárom, že nechceme, aby ste na pôde pestovali slovenské plodiny, chceme dovážať skleníkové zo Španielska," zdôraznil Taraba.

Nová legislatíva umožní efektívne a rýchlo odstraňovať náletové dreviny na štátnych pozemkoch aj melioračných kanáloch. Práve Slovenský pozemkový fond prenajíma veľké plochy súkromným vlastníkom. Realita je však taká, že mnohé tieto územia s vinohradmi či ovocnými sadmi sú zanedbané.

Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča je dôležité naštartovať skutočnú starostlivosť o tieto územia. „Slovenský pozemkový fond v blízkom čase vyzve nájomníkov vinohradov či ovocných sadov, aby deklarovali starostlivosť o tieto územia. Ak nepreukážu, že sa o plochy skutočne starajú a nevykonajú nápravu, SPF prikročí k vypovedaniu zmlúv,“ dodal Takáč.

Taraba s Takáčom sa tiež stretli s predstaviteľmi Bratislavského samosprávneho kraja, ktorí predstavili pripravovaný projekt  vinohradníckeho a ovocinárskeho kampusu. Ide o unikátny projekt vybudovania komplexného zariadenia, ktoré má slúžiť ako domovská inštitúcia pre vinárstvo, vinohradníctvo a ovocinárstvo na Slovensku a ktorý bude pripravovať v spolupráci s renomovanými medzinárodnými školami odborníkov pre moderné poľnohospodárstvo. Súčasťou projektu je vybudovanie školy, internátu, odborných a výskumných pracovísk či technológií.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood