Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačová správa

27-09-2010

Na základe rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky zo dňa 24.9. 2010 sa ku dňu 25.9. 2010 novým štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja stáva Ing. József Nagy. Vo funkcii nahradí doterajšieho štátneho tajomníka MP, ŽP a RR RNDr. Martina Ružinského, PhD.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood