Facebook Statistics

Tlačová správa

27-09-2010

Na základe rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky zo dňa 24.9. 2010 sa ku dňu 25.9. 2010 novým štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja stáva Ing. József Nagy. Vo funkcii nahradí doterajšieho štátneho tajomníka MP, ŽP a RR RNDr. Martina Ružinského, PhD.