Facebook Statistics

Podujatia

TRADIČNÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

29-04-2019

Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. si Vás dovoľuje srdečne pozvať na XIX. ročník otvorenia novej jazdeckej, turistickej a chovateľskej sezóny 2019. Okrem otvorenia jazdiarne a hipologickej expozície doplnenej o výstavu fotografií „Jazda kráľov – hrdoť, úcta, tradícia“ Vás čaká aj slávnostný galaprogram a verejné tréningy športových koní.

Podujatie sa uskutoční dňa 1. mája 2019. Návštevníkov čaká aj občerstvenie v bufete a predaj syrových špecialít zo salaša z Národného žrebčína.

Nenechajte si ujsť tento krásny deň v Topoľčiankach!

Viac sa dozviete v priloženom programe a na stránke: http://www.sk.nztopolcianky.sk/Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood