Facebook Statistics

V Európe musíme obhajovať záujmy Slovenska bez ohľadu na domácu politickú situáciu

20-10-2011

Bratislava 19.10. 2011

Pri príležitosti návrhu reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP) na obdobie 2014 -2020 sa na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočnilo ďalšie zo série stretnutí ministra Zsolta Simona (Most – Híd) s predstaviteľmi slovenskej agrárnej samosprávy. Na stretnutí sa okrem predsedníčky Agrárnej komory Slovenska Heleny Patasiovej zúčastnili predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík a predseda Združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska Vladimír Kočárik.

Ako na tlačovej konferencii po skončení stretnutia skonštatoval minister Simon, zhoda ministerstva a samosprávy panuje vo väčšine otvorených otázok, ktoré sa týkajú spoločnej pozície voči reforme SPP. Podľa ministra nie je možné považovať za aktívneho farmára toho, koho príjmy z poľnohospodárskej činnosti predstavujú len 5 % celkových príjmov, taktiež bude na európskej pôde vyslovené nesúhlasné stanovisko voči navrhovanému systému stropovania priamych platieb a zazelenaniu pôdy v rozsahu minimálne 30 %. „Máme problém nielen so zazeleňovaním, ale taktiež k povinnému úhorovaniu pôdy v rozsahu 7 %, tým pádom sa nemôže naplno využívať jej produkčný potenciál. Už dnes časť poľnohospodárov produkuje za účelom vytvárania obnoviteľných zdrojov energie, a nie na produkciu potravín. To by zvyšovalo tlak na ceny potravín,“ priblížil.

Minister zároveň ocenil dnešné zasadnutie Výboru pre európske záležitosti NR SR, ktorý mu dal mandát na presadzovanie slovenskej pozície na zajtrajšom rokovaní Rady ministrov v Luxemburgu. Podľa neho sa zajtra sa začína boj o podobu reformy SPP. „Buď budeme od samého začiatku obhajovať záujmy Slovenska, alebo po parlamentných voľbách už nebudeme mať čo obhajovať. Som trocha sklamaný z postoja poslancov Smeru. Celý výbor (pre európske záležitosti NR SR) okrem poslancov Smeru hlasoval za to, aby minister išiel reprezentovať záujmy Slovenska. Tu nejde o politickú kampaň, ale o záujmy našej krajiny,“ skonštatoval minister a doplnil, že na rokovanie môže ísť ktokoľvek, ale musí mať jasný mandát.

Minister Simon odmieta politickú hru, ktorá môže zbytočne poškodiť záujmy Slovenskej republiky. Podľa neho môže byť na zajtrajšom rokovaní v Luxemburgu rozhodujúce každé nesúhlasné stanovisko: „To, čo sa v súčasnosti deje na našej politickej scéne neznamená, že Brusel prestal existovať. Keby prešiel súčasný návrh reformy SPP, bol by pre slovenské poľnohospodárstvo jednoznačne likvidačný.“

Minister ďalej upozornil na fakt, že každoročné prostriedky pre sektor poľnohospodárstva vo výške 800 mil. eur predstavujú jediný pravidelný zdroj príjmov z EÚ, preto je dôležité, ako bude mechanizmus ich vyplácania v budúcnosti nastavený.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood