Facebook Statistics

Podujatia

Vianoce pre zvieratká

07-01-2019

V krásnom čase Vianoc Múzeum vo Svätom Antone opäť pripravil milé podujatie - Vianoce pre zvieratká.

Zišli sa tu škôlkari a pani učiteľky, školáci i zamestnanci múzea a všetci spoločne vyzdobili dva stromčeky. Na stromčeky zavesili pripravené dobroty - jabĺčka, zemiaky, suché chlebíky, oriešky, mrkvičky. A tak aj zvieratká v parku pri kaštieli mali svoj vianočný stromček. Vtáčikom nasypali deti do kŕmidiel slnečnicu a iné dobroty, pre rybky v jazierku bolo pripravené krmivo a nezabudli ani na zvieratká, ktoré žijú v lese a do kŕmidla im dali deti seno a nasypali kukuricu.

Vo výstavných priestoroch kaštieľa nasledoval pri teplom čaji a koláčiku program, ktorý si deti pripravili.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood