Facebook Statistics
Značka Kvality

Zastavme spoločne AMO

Infografika

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosťami. Typický je rýchly priebeh. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. Úmrtnosť dosahuje až 90-95 %.

AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat. 

AMO bol na Slovensku prvý krát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta bola potvrdená a zverejnená aj prvá informácia o výskyte nákazy u diviaka, uloveného v rovnakom okrese.

 

Farmárske desatoro pri chove domácich ošípaných

Vo veľkochove v okrese Rimavská Sobota odhalili ďalšie ohnisko afrického moru ošípaných

03-12-2021

Výskyt AMO v komerčnom chove domácich ošípaných v obci Jesenské potvrdili veterinári potom, ako uhynulo niekoľko prasníc a odstavčiat. Ďalšie jedince vykazujú príznaky ochorenia. Keďže neexistuje účinná liečba, musí byť všetkých 3625 prasníc, 700 prasničiek a viac ako 20 000 odstavčiat z chovu utratených a zlikvidovaných v kafilérii. Ide o deviate ohnisko afrického moru v tomto roku.

Štátna veterinárna a potravinová správa teraz skúma, ako sa nákaza do chovu dostala a či boli dodržané všetky podmienky ochrany chovu ošípaných v čase mimoriadnej situácie súvisiacej s epidémiou AMO. Zároveň budú veterinári identifikovať, či nemohlo dôjsť k prenosu nákazy do iného kontaktného chovu ošípaných.

Veterinárnym opatrením bolo v okruhu 3 km okolo ohniska stanovené pásmo ochrany a v okruhu 10 km pásmo pozorovania. Týmto okruhom venujú veterinári zvýšenú pozornosť a dohľad.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dôrazne žiada chovateľov, aby prísne dodržiavali podmienky chovu v čase šíriacej sa nákazy:

1.  Zaregistrujte si svoju farmu (aj keď máte len 1 kus ošípanej), všetky chovy ošípaných musia byť registrované v CEHZ (pokuta za nelegálny chov do 3 500 EUR a môže hroziť likvidácia zvierat).

2. Odporúčame zaobstarať si ošípané z registrovaných chovov, ak si kúpite neregistrované odstavča, riskujete chorobu.

3. Odporúčame si chovný priestor zabezpečiť tak, aby nedošlo ku kontaktu chovaných zvierat s inými zvieratami, najmä diviakmi.

4. Rešpektujte zákaz chovu ošípaných pod holým nebom – bez uzatvárateľných maštaľných priestorov.

5. Umiestnite dezinfekčné brody/rohože/s dezinfekčným prostriedkom pred vchodom na farmu / do chovného zariadenia a neprenášajte akýkoľvek inventár (napr. náradie) bez dôkladnej dezinfekcie.

6. Do objektu, kde sa chovajú ošípané, nevpúšťajte cudzie osoby, iné hospodárske a spoločenské zvieratá (napr. sliepky, psy, mačky) a pravidelne vykonávajte deratizáciu a dezinsekciu chovných priestorov.

7. Pred vstupom do chovného priestoru, sa vždy prezlečte do oblečenia a obuvi určených len na tento účel, dezinfikujte si ruky, pri odchode z chovného priestoru sa znovu prezlečte.

8. Rešpektujte úplný zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z mäsa. Taktiež dodržujte:

  • Zákaz kŕmenia ošípaných čerstvou trávou alebo čerstvým obilím. Kŕmenie je možné iba ak bolo ošetrené za účelom inaktivácie vírusu afrického moru ošípaných alebo skladované (mimo dosahu diviačej zveri) najmenej 30 dní pred kŕmením.
  • Zákaz používania slamy na podstielku ošípaných. Podstielanie je možné iba ak je slama ošetrená za účelom inaktivácie vírusu afrického moru ošípaných alebo skladovaná (mimo dosahu diviačej zveri) najmenej 90 dní pred jej použitím.

9. Ak napriek zákazu skrmujete kuchynské odpady, alebo čerstvý šrot či voľne nazbieranú pŕhľavu dvojdomú alebo iné čerstvé kŕmenie, je nutné ho pred kŕmením prevariť. Vírus sa odstráni varením pri teplote minimálne 60 °C minimálne 20 minút.

10. Vykonávajte pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove a pri podozrení z ochorenia (horúčka, apatia, podkožné krvácaniny ...), neodkladne privolajte veterinárneho lekára a oznámte to príslušnej RVPS.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood