Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Vtáčia chrípka na juhu Slovenska

29-01-2024

Bratislava, 29. januára 2024 – V komerčnom chove nosníc v Zlatnej na Ostrove hygienici potvrdili vtáčiu chrípku.

V piatok 26. januára 2024 na farme Nový Pavol zaznamenali zvýšený úhyn kurčiat, 150 kusov. Koncentrované sú tu dva chovy – prvý, kde sa nachádza 40-tisíc kusov nosníc, musia veterinári zlikvidovať. Druhý chov o veľkosti 200-tisíc kusov hydiny veterinári v týždňovej inkubačnej dobe intenzívne monitorujú.

Proces likvidácie chorého chovu sa začína zajtra, v utorok 30. januára 2024. Na farme už prijali bezpečnostné a hygienické opatrenia. Z nákladov na utratenie, ktoré farme vzniknú, ministerstvo pôdohospodárstva zo zákona uhradí 50 %.

„Predpokladaným zdrojom nákazy pre toto primárne ohnisko je pravdepodobne nepriame zavlečenie vírusu prostredníctvom nakazených voľne žijúcich vtákov. V okolí sa zvyknú na vodných plochách zdržiavať napríklad labute vo vyšších počtoch. U týchto vtákov boli takisto zaznamenané úhyny a boli odoberané vzorky za účelom laboratórneho vyšetrenia na prítomnosť vírusu HPAI,“ uviedol Jozef Bíreš, riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR s tým, že epizootologické šetrenie naďalej prebieha.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood