Facebook Statistics

Výberové konanie na pozíciu projektový manažér

28-10-2013

Centrum európskych projektov v súčinnosti s Ministerstvom regionálneho rozvoja Poľskej republiky, Spoločným technickým sekretariátom v Krakove a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Národným koordinátorom Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

  • Projektový manažér

Bližšie informácie sú uvedené v prílohe, alebo ich získate tu.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood