Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Výberové konanie na pozíciu projektový manažér

28-10-2013

Centrum európskych projektov v súčinnosti s Ministerstvom regionálneho rozvoja Poľskej republiky, Spoločným technickým sekretariátom v Krakove a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Národným koordinátorom Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

  • Projektový manažér

Bližšie informácie sú uvedené v prílohe, alebo ich získate tu.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood