Facebook Statistics
Značka Kvality

Vyhlásenie ministerstva k mailovému útoku aktivistov

14-12-2011

Dňa 14.12.2011 na niekoľko e-mailových adries ministerstva prišli tisíce (počet neustále rastie) nevyžiadaných mailových správ z rôznych adries a  e-mailových kont z celého sveta, ktoré sa týkajú zákazu chovu hydiny v neobohatených klietkach po 1.1. 2012.

S najväčšou pravdepodobnosťou ide o organizovanú akciu aktivistov, ktorí sa snažia takýmto maximálne nevhodným spôsobom vytvárať tlak na ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolta Simona pred zajtrajším zasadnutím Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo v Bruseli. Táto akcia spôsobila nefunkčnosť mailových adries komunikačného odboru ministerstva od 15.00. Na komunikáciu musia zamestnanci komunikačného odboru používať súkromné mailové adresy. Útok bude zablokovaný pracovníkmi odboru informatiky zajtra ráno.

Ministerstvo považuje takúto formu „protestu“ za neadekvátnu a neodôvodnenú. Slovenská republika ako členský štát Európskej únie (EÚ) sa cíti byť viazaná platnými predpismi EÚ, ktoré sú pre ňu záväzné, pričom garantuje implementáciu platných smerníc EÚ. Slovensko podporuje a naďalej bude podporovať rovnaké podmienky pre všetky členské štáty. Pre Slovensko je termín 1.1. 2012 hraničným na prebudovanie všetkých chovov, ale rovnako požadujeme, aby aj tie vajíčka, ktoré sa dostanú na európsky trh, boli z chovov v obohatených klietkach.


Príloha – preklad anglického textu nevyžiadanej mailovej správy zo dňa 14.12.2011

Predmet : Predaj alebo používanie ilegálnych vajec z neobohateného klietkového chovu po 1. januári 2012

Zákaz chovu hydiny v neobohatených klietkach je jednou z najdôležitejších reforiem pohodlia zvierat, ktorú Európska únia prijala.

Ako člena Rady ministrov pre poľnohospodárstvo Vás vyzývam, aby ste tento zákaz neobchádzali tým, že predaj vajec z chovu v neobohatených klietkach povolíte.
Producenti, ktorí budú protiprávne používať neobohatený klietkový chov a budú mať možnosť predávať vajcia alebo vaječné produkty z takéhoto chovu na legálnej báze aj po 1. januári, nebudú dostatočne podnecovaní, aby s ním prestali.
Verím, že Rada ministrov bude prízvukovať, že nemá v pláne oslabiť tento zákon a predaj vajec z neobohateného klietkového chovu - hoc aj ako prísad v iných produktoch - ostane aj po 1. januári 2012 naďalej protiprávny.

S pozdravom,

...


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood