Facebook Statistics

Výjazd ministra Simona – Senica

19-04-2011

19. apríla minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon v Dome kultúry, Nám. oslobodenia 11 v Senici pokračuje v sérii jarných pracovno-informačných stretnutí s farmármi v slovenských regiónoch. Okrem ministra Simona sa stretnutia zúčastnia generálni riaditelia sekcií MPRV SR a vedúci predstavitelia Poľnohospodárskej platobnej agentúry.

Oficiálna časť programu sa začína o 13:00.
V úvode vystúpi minister Simon so svojím prejavom, program bude pokračovať témami:

  • Dotačná politika
  • Reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013
  • Výška podpôr
  • Legislatívne zmeny
  • Predaj konečnému spotrebiteľovi
  • Stav Pôdohospodárskej platobnej agentúry
  • Termíny predkladania žiadostí
  • Povinnosti žiadateľov vyplývajúce zo zmeny legislatívy
  • Panelová diskusia

Poznámka: krátke rozhovory pre médiá minister Simon poskytne po skončení oficiálnej časti podujatia.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood