Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Vyplácanie podpory pre oblasti špeciálnej rastlinnej výroby, rybolovu a akvakultúry je úspešne ukončené

31-03-2023

​Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC), ktoré je vykonávateľom Schémy štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine ukončilo vyplácanie predmetnej podpory. „Z celkovo evidovaných 832 žiadostí, bolo vyplatených 797 žiadostí v objeme 12 918 507,63 EUR, ktoré spĺňali predpísané kritériá. Chcel by som poďakovať všetkým kolegom v NPPC za úspešný proces celej realizácie pri vyplácaní tejto podpory našim poľnohospodárom,“ uviedol generálny riaditeľ NPPC Martin Polovka. (VIAC INFORMÁCIÍ)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood