Facebook Statistics

Výsledky laboratórnych testov na dioxín sú negatívne

12-01-2011

Počínajúc dnešným dňom bol zrušený dočasný zákaz predaja vajec a hydinového mäsa nemeckého pôvodu. Laboratórne analýzy na dioxín sú negatívne. Pracovníci Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach podrobili testom tri vzorky vajec, tri vzorky bravčového mäsa, jednu vzorku hydinového mäsového výrobku a jednu vzorku hydinového mäsového prípravku. Na dnešnej tlačovej besede na pôde Vlády SR to oznámil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon . „V obchodných reťazcoch na Slovenku sa nenachádza tovar, ktorý by obsahoval látku dioxín,“ prízvukoval minister.

Naďalej však ostáva v platnosti povinnosť dovozcov potravín z Nemecka deklarovať, že tovar nepochádza z územia, na ktorom sa dioxín vyskytol a mohol sa dostať do potravinového reťazca a tiež to, že dovážané výrobky túto nebezpečnú látku neobsahujú.

Štátna veterinárna a potravinová správa bude naďalej vo zvýšenej frekvencii kontrolovať výrobky z Nemecka.

Ministerstvo v reakcii na správy o výskyte nebezpečnej látky dioxín v potravinách pochádzajúcich z Nemecka nariadilo 7. januára 2011 ŠVPS SR celoplošnú kontrolu v obchodoch a veľkoobchodných skladoch. Zároveň dočasne pozastavilo predaj rizikových produktov.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood