Facebook Statistics

Výsledky predveľkonočných kontrol potravín v roku 2011

14-04-2011

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súčinnosti so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou vykonalo v predveľkonočnom období cielené kontroly, zamerané na potraviny živočíšneho a rastlinného pôvodu, a ktorých predaj je najfrekventovanejší práve pred Veľkou nocou.
Kontroly boli vykonané vo výrobe, skladovaní, distribúcii a pri predaji v obchodnej sieti u všetkých predajcov (hypermarkety, stredné a malé predajne).
Inšpektori sa zamerali na mliečne výrobky (syry), mäsové výrobky (údeniny, klobása, saláma, šunka), zeleninu, ovocie, ďalej pekárenské výrobky, cukrovinky a čokolády.
Inšpektori v týchto dňoch pokračujú v kontrolách na území celého Slovenska.

Celkový počet vykonaných kontrol – 10 134

  • Počet zistených nedostatkov – 3121
  • Percentuálne vyjadrenie počtu zistených nedostatkov – 30,8 %
  • Odhadovaná suma, ktorá bude vybratá na pokutách - 209 734 €

Najčastejšie zistené nedostatky:

1. Klamanie spotrebiteľa – tovar po dobe spotreby, dobe maximálnej trvanlivosti
2. Tovar vzbudzujúci odpor; senzorické zmeny
3. Výskyt škodcov
4. Zavádzanie spotrebiteľa – krájané potraviny, zloženie výrobkov (mäsové výrobky, mliečne výrobky – syry)
5. Hygiena predaja


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood