Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Výzva na odborného hodnotiteľa pre hodnotenie projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/OH/2017/01

24-01-2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT  vyhlasuje výzvu na odborného hodnotiteľa pre hodnotenie projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republikaRakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/OH/2017/01. Žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov podľa jednotlivých oblastí je možné zasielať do 20. 2. 2017.

Ďalšie podrobné informácie k výzve je možné získať na webovom sídle www.sk-at.eu .