Facebook Statistics

Vzdelávanie spotrebiteľov prostredníctvom internetu - Consumer Classroom

08-11-2017

Dovoľujeme si Vás informovať o stránke zameranej na propagáciu vzdelávania spotrebiteľov a podporu vyučovania tejto témy na európskych stredných školách.

Spomínanú stránku nájdete na adrese: https://www.consumerclassroom.eu/sk

S výhodami najnovších internetových technológií a spoločenského využívania internetu poskytuje stránka Consumer Classroom hotové vzdelávacie zdroje so širokým rozsahom tém v oblasti vzdelávania spotrebiteľov od udržateľnej a zodpovednej spotreby až po finančnú gramotnosť.

Stránka Consumer Classroom pozýva učiteľov, aby sa stali súčasťou dynamickej webovej komunity učiteľov v celej Európe aj mimo nej. Pomáha im zdieľať materiály so svojimi študentmi, podporuje medziškolské projekty pre rôzne predmety a ponúka učiteľom aj možnosť stať sa odborníkmi v oblasti vzdelávania spotrebiteľov na tejto webovej stránke.