Facebook Statistics

Tlačové správy

Závodisko v Bratislave opäť ožilo

07-06-2021

Dostihový šport má na Slovensku svoje významné postavenie. Minulý rok však pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla aj toto odvetvie. O to viac sa tešia všetci priaznivci aj samotní organizátori zlepšujúcej sa situácii. Dnes sa uskutočnil 42. ročník TURF-GALA, na ktorom nechýbala v rámci programu už v poradí 37. Cena Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Agrorezort na tomto podujatí zastupoval štátny tajomník Andrej Gajdoš, ktorý víťazovi aj majiteľovi úspešného koňa odovzdal jednu z hlavných cien.

TURF – GALA sú považované za najprestížnejšie rovinové dostihy v strednej Európe, na ktorých sa pravidelne zúčastňujú elitné kone a jazdci takmer z celého sveta. Dnes sa v areáli štátneho podniku Závodisko Bratislava uskutočnil 42. ročník tohto dostihového festivalu. Po športovej stránke sa na nedeľnom mítingu zúčastnilo celkovo 94 koní v ôsmich dostihoch. Rešpekt vzbudilo aj skvelé obsadenie piatich medzinárodných dostihov. Predstavilo sa v nich 65 koní (priemer na jedno zápolenie 13 koní),  čo je nový rekord v doterajšej histórii. Najviac plnokrvníkov pricestovalo do Petržalky z Českej republiky, ďalej zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Rakúska.

Sviatok všetkých milovníkov dostihov v bratislavskej Petržalke poctil svojou návštevou štátny tajomník MPRV SR Andrej Gajdoš. „Teší ma, že sa aj sem postupne vracia život a hoci za prísnych opatrení, ktoré naďalej musíme dodržiavať sa mohli dnešné dostihy uskutočniť. Tento šport má u nás dlhoročnú tradíciu a Závodisko Bratislava aj dnes potvrdilo, že má svoje dôležité miesto na dostihovej mape. Sláva všetkým víťazom a česť porazeným,“ uviedol Andrej Gajdoš, ktorý v sprievode riaditeľa š.p. Závodisko Bratislava Mariána Šurdu zároveň odovzdal víťazovi jednu z hlavných cien.

V poradí 37. Cenu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhral štvorročný hnedák valach JIR SUN (GB) z českej stajne Lokotrans (džokej Martina Leube). Následne ďalší z najprestížnejších pretekov dňa, 37. Veľkú cenu Slovenska vyhral štvorročný žrebec hnedák OPASAN (IRE) zo slovenskej stajne BORMANN (džokej Gerard Mulligan).

Dostihový šport má u nás dlhodobú históriu. Prvé dostihy koní sa na Slovensku konali v roku 1814 v dnešných Mojmírovciach a v roku 1826 sa prvé preteky tohto druhu uskutočnili v bratislavskej Petržalke neďaleko dnešného Sadu Janka Kráľa.

Štátny podnik Závodisko patrí medzi spoločensky významné zariadenia MPRV SR a jeho hlavným cieľom je poskytovanie komplexného servisu dostihových mítingov pred, počas a po dostihových dňoch vrátane ďalších vymedzených činností. V roku 1960 sa tu konal prvý dostihový míting a jeho pravidelná prevádzka sa tu datuje od roku 1979.

Z chovateľského hľadiska sú dostihy kontrolou úžitkovosti plemien koní, ktorá sa realizuje výkonnostnými skúškami (dostihmi) u plemien koní (anglický plnokrvník, klusák, príp. arabský kôň a anglický polokrvník). 


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood