Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Zelená správa odhalila niekoľko pozitívnych informácií o agrosektore

03-12-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolu so svojimi podriadenými organizáciami každý rok spracováva ekonomické informácie a informácie o produkcii, či spotrebe poľnohospodárkach komodít a potravinárskych produktov za predošlý rok. Zelená správa za rok 2021 priniesla niekoľko pozitívnych údajov.

Poľnohospodárstvo, podľa predbežných údajov, dosiahlo za rok 2021 kladný výsledok hospodárenia pred zdanením, t. j. zisk vo výške 208,9 mil. EUR. Výsledok hospodárenia sa zdvojnásobil v porovnaní s päťročným priemerom rokov 2016 - 2020 a bol ovplyvnený najmä nárastom tržieb za vlastné výrobky rastlinného pôvodu.

Podľa predbežných údajov za rok 2021 hrubá poľnohospodárska produkcia vyjadrená v bežných cenách vzrástla o 9,3 % v dôsledku nárastu tak hrubej rastlinnej produkcie o 12,3 %,  ako aj hrubej živočíšnej produkcie o 4,1 %.

V roku 2021 sa medziročne zvýšila celková domáca produkcia mäsa o 1,8 %, čo bolo ovplyvnené najmä zvýšením produkcie hovädzieho mäsa o 9,8 % a ovčieho mäsa o 16,5 %. Medziročne sa mierne zlepšili vybrané reprodukčné ukazovatele hovädzieho dobytka (bez domácností). Zvýšil sa počet narodených teliat na 100 kráv o 0,5 ks a taktiež aj počet odchovaných teliat na 100 kráv o 0,2 ks. Mlieková úžitkovosť sa medziročne zvýšila na 7 781,9  kg mlieka na dojnicu a rok, čo predstavuje rast o 19 kg (0,2%).

V roku 2021 medziročne vzrástla spotreba mäsa v hodnote na kosti o 0,1  kg na osobu na 70,0 kg na osobu. Pozitívnou správou je hlavne nárast spotreby  hovädzieho mäsa, ktorého spotreba medziročne vzrástla o 0,4 kg na 5,7 kg osobu a rok. Vzhľadom na odporúčané dávky potravín je spotreba hovädzieho mäsa dlhodobo výrazne nízka, z tohto dôvodu je rast jeho spotreby druhý rok za sebou hodnotený pozitívne.

V roku 2021 medziročne vzrástla spotreba mlieka a mliečnych výrobkov o 10,3 kg na 190,4 kg na osobu a rok.  Vzhľadom na odporúčané dávky potravín je spotreba mlieka a mliečnych výrobkov dlhodobo nízka,  preto je rast spotreby mlieka a mliečnych výrobkov štvrtý rok za sebou hodnotený veľmi pozitívne.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood