Facebook Statistics
Značka Kvality


Jedenásty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

03-11-2023
Foto: Jedenásty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal jedenásty diel podcastu „Science on the menu“, v ktorom sa bližšie zameral na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami.

Desiaty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

10-10-2023
Foto: Desiaty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal desiaty diel podcastu „Science on the menu“, v ktorom sa bližšie zameral na nové potraviny vyrobené v laboratóriu.

Deviaty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

23-08-2023
Foto: Deviaty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal deviaty diel podcastu „Science on the menu“, v ktorom sa bližšie zameral na denný príjem vody.


Ôsmy diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

26-07-2023
Foto: Ôsmy diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal ôsmy diel podcastu „Science on the menu“, v ktorom sa bližšie zameral na africký mor ošípaných – ochorenie u zvierat, ktoré sa nedá vyliečiť a ani sa nedá proti nemu očkovať.

Siedmy diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

05-06-2023
Foto: Siedmy diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“Siedmy diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“.

Šiesty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

27-04-2023
Foto: Šiesty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydáva šiesty diel podcastu „Science on the menu“, v ktorom sa bližšie zameral na antibiotiká a antimikrobiálnu rezistenciu.

Piaty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

23-03-2023
Foto: Piaty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydáva piaty diel podcastu „Science on the menu“, v ktorom sa bližšie zameral na aktuálnu situáciu súvisiacu s výskytom vtáčej chrípky.

Štvrtý diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

24-02-2023
Foto: Štvrtý diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydáva štvrtý diel podcastu „Science on the menu“, v ktorom sa zameral na na dobré životné podmienky zvierat, ktoré sa týkajú nás všetkých.

Tretí diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

09-02-2023
Foto: Tretí diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydáva tretí diel podcastu „Science on the menu“, v ktorom sa zameral na nové potraviny, ktorými môže byť napríklad hmyz.

Druhý diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

19-12-2022
Foto: Druhý diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydáva druhý diel podcastu „Science on the menu“, v ktorom sa zameral na nákazy prenášané potravinami.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal svoj prvý podcast: „Science on the menu“

14-12-2022
Foto:  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal svoj prvý podcast: „Science on the menu“Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) plánuje vydávať sériu podcastov, čím sa pridáva k ďalším európskym inštitúciám, ktoré využívajú podcasty na komunikáciu s obyvateľmi EÚ.

Európsky antibiotický deň - 18. november

20-11-2020
Foto: Európsky antibiotický deň - 18. november​Na 18. november pripadá Európsky antibiotický deň. Pri tejto príležitosti zverejnilo Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP), ktoré je súčasťou odboru bezpečnosti potravín Ministerstva zemědělství ČR (MZe ČR), článok o posilňovaní boja s rezistenciou voči antibiotikám. S dovolením českých kolegov vám prinášame originálne znenie článku. Neprehliadnite tiež možnosť sa registrovať na odber zaujímavých e-mailových noviniek ICBP v oblasti bezpečnosti celého potravinového reťazca.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood