Facebook Statistics
Značka Kvality

 

Odbor bezpečnosti potravín a výživy
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
je od 12. marca 2012
národným kontaktným bodom
pre „The European Health and Digital Executive Agency “
(Výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu) spadajúcej pod DG SANTE - DG for Health and Food Safety

Uvedená agentúra zabezpečuje vzdelávací projekt – „Better training for safer food“ – „Kvalitnejšie vzdelávanie pre bezpečnejšie potraviny“, ktorým sa zabezpečuje v krajinách EÚ harmonizáciu národných kontrolných systémov bezpečnosti potravín v záujme zdravia a ochrany spotrebiteľa.

Kontaktná adresa:

Odbor bezpečnosti potravín a výživy (Department of Food Safety and Nutrition)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné osoby:

Ing. David Belás Ing. Ľubica Hózová
Tel.: +421 2 59266 556 Tel.: +421 2 59266 564
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood