Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2023

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2023 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z. z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z. z. Dve modré hviezdičky v stĺpci Poznámka označujú katastrálne územie, v ktorom údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota.

«« prvý   « späť   31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
862231 Šurianky Nitra 101,28
862258 Šurice Lučenec 65,38 *
861812 Šuľa Veľký Krtíš 47,80 *
818364 Šuľany Dunajská Streda 142,98
862401 Švedlár Gelnica 29,57
862444 Švošov Ružomberok 24,14
862371 Švábovce Poprad 65,01
860697 Šávoľ Lučenec 43,31
860654 Šášovské Podhradie Žiar nad Hronom 77,66 *
860824 Šíd Lučenec 38,06
860883 Šípkov Bánovce nad Bebravou 49,98
860905 Šípkové Piešťany 72,52
854883 Šók Šaľa 135,55
862347 Šútovo Martin 25,00
827452 Ťahanovce Košice I 50,38 *
862509 Ťapešovo Námestovo 42,18
869236 Ťapkové Piešťany 96,19
873926 Žabokreky Martin 29,90
873934 Žabokreky nad Nitrou Partizánske 65,59
873942 Žakarovce Gelnica 7,00
873951 Žakovce Kežmarok 53,69
847348 Žakýl Banská Štiavnica 30,01
873969 Žalobín Vranov nad Topľou 49,90
873977 Žarnov Košice - okolie 41,74
874001 Žarnovica Žarnovica 89,34 *
874019 Žarnovická Huta Žarnovica 114,04 *
874035 Žatkovce Prešov 28,86 *
874027 Žaškov Dolný Kubín 35,64 *
874051 Žbince Michalovce 58,29
874060 Ždaňa Košice - okolie 63,18
874132 Ždiar Poprad 28,68 *
874183 Žehra Spišská Nová Ves 29,22
874159 Žehňa Prešov 44,74 *
878049 Železiarne Košice II 62,00
874205 Železná Breznica Zvolen 20,84 *
860131 Železné Revúca OÚ RS **
874213 Železník Svidník 62,46 *
874272 Želiezovce Levice 118,40
874281 Želmanovce Svidník 52,04 *
874302 Želovce Veľký Krtíš 78,86
874337 Žemliare Levice 128,52
874353 Žiar Liptovský Mikuláš 32,28
874361 Žiar Revúca OÚ RS **
874370 Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 62,40 *
874558 Žibritov Krupina 54,23
874574 Žihárec Šaľa 137,02 *
848786 Žihľava Veľký Krtíš 41,96
874591 Žikava Zlaté Moravce 69,64
874604 Žilina Žilina 64,46 *
874906 Žilinská Lehota Žilina 71,06
874922 Žipov Prešov 11,20
874931 Žirany Nitra 82,40
874973 Žitavce Nitra 100,43
874990 Žitná Bánovce nad Bebravou 12,49
875007 Žlkovce Hlohovec 94,37
875066 Župkov Žarnovica 48,86 *
875015 Župčany Prešov 18,21
874914 Žíp Rimavská Sobota OÚ RS **
816078 Žírovce Košice - okolie 49,54

«« prvý   « späť   31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
** údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood