Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800015 Ábelová Lučenec 11,29
800040 Abovce Rimavská Sobota 73,16
800058 Abrahám Galanta 116,64
800066 Abrahámovce Bardejov 17,85
800074 Abrahámovce Kežmarok 22,62 *
800091 Abramová Turčianske Teplice 43,17
800112 Abranovce Prešov 20,53
800121 Adamovské Kochanovce Trenčín 30,60
800155 Adidovce Humenné 19,74
800163 Alekšince Nitra 121,81
800180 Andač Nitra 92,65
800198 Andovce Nové Zámky 134,72
800201 Andrejová Bardejov 22,63
800210 Svätý Anton Banská Štiavnica 29,65
800236 Ardanovce Topoľčany 80,97
800252 Ardovo Rožňava 15,35
800261 Arnutovce Spišská Nová Ves 35,22
800287 Malý Báb Nitra 81,56
800295 Veľký Báb Nitra 82,09
800309 Babie Vranov nad Topľou 21,76 *
800317 Babín Námestovo 32,60
800325 Babin Potok Prešov 44,14 *
800333 Babiná Zvolen 50,00
800341 Babindol Nitra 142,76
800350 Babinec Rimavská Sobota 31,20
800376 Babkov Žilina 27,83
800384 Bacúch Brezno 16,00
800392 Bacúrov Zvolen 50,00
800406 Báč Dunajská Streda 135,82
800414 Bačka Trebišov 94,20 *
800422 Bačkov Trebišov 56,54
800431 Bačkovík Košice - okolie 39,30 *
800457 Báčovce Krupina 59,02
800465 Baďan Banská Štiavnica 23,35
800473 Badín Banská Bystrica 22,56
800481 Báhoň Pezinok 85,96
800490 Bajany Michalovce 81,17
800503 Bajč Komárno 153,17
800554 Bajerov Prešov 15,01
800562 Bajerovce Sabinov 35,05
800571 Bajka Levice 168,94 *
800589 Bajtava Nové Zámky 95,64
800597 Baka Dunajská Streda 122,32
800601 Bakta Rimavská Sobota 50,62
800619 Baláže Banská Bystrica 20,01
800627 Baldovce Levoča 62,52 *
800635 Balog nad Ipľom Veľký Krtíš 83,69
800643 Baloň Dunajská Streda 154,30
800651 Baňa Stropkov 19,90 *
800678 Banka Piešťany 41,12
800694 Banky Prievidza 35,95
800708 Banky Banská Štiavnica 39,30 *
800724 Bánov Nové Zámky 202,74 *
800732 Malá Kesa Nové Zámky 195,18 *
800759 Bánová Žilina 31,11
800805 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 77,67
801011 Bánovce nad Ondavou Michalovce 58,28
801038 Banská Belá Banská Štiavnica 19,59
801062 Banská Bystrica Banská Bystrica 49,98 *
801101 Sásová Banská Bystrica 16,18
801241 Radvaň Banská Bystrica 24,36 *
801283 Podlavice Banská Bystrica 11,68
801372 Malachov Banská Bystrica 12,94 *
801381 Kremnička Banská Bystrica 23,28
801402 Šalková Banská Bystrica 29,36
801411 Senica Banská Bystrica 92,55
801429 Kynceľová Banská Bystrica 64,86 *
801437 Nemce Banská Bystrica 62,40 *
801453 Kostiviarska Banská Bystrica 8,91
801461 Banská Hodruša Žarnovica 47,86 *
801470 Banská Štiavnica Banská Štiavnica 33,06 *
801640 Banské Vranov nad Topľou 31,57
801658 Banský Studenec Banská Štiavnica 29,71
801674 Malá Bara Trebišov 60,14 *
801682 Veľká Bara Trebišov 69,10 *
801691 Barca Rimavská Sobota 53,43
801712 Bardejov Bardejov 19,87
802077 Bardejovská Nová Ves Bardejov 16,93
802093 Bardoňovo Nové Zámky 128,32
802107 Bartošova Lehôtka Žiar nad Hronom 24,02 *
802115 Bartošovce Bardejov 19,79
802123 Baška Košice - okolie 29,60 *
802140 Baškovce Humenné 32,16
802158 Baškovce Sobrance 32,69
802166 Bašovce Piešťany 83,75
802174 Batizovce Poprad 30,16
802191 Bátka Rimavská Sobota 58,38
802204 Dulovo Rimavská Sobota 58,62 *
802212 Bátorová Veľký Krtíš 114,02
802221 Bátovce Levice 43,58
802239 Jalakšová Levice 48,04
802247 Kmeťovce Levice 55,08
802255 Beckov Nové Mesto nad Váhom 22,53
802263 Beharovce Levoča 23,25
802271 Behynce Topoľčany 91,96
802280 Behynce Revúca 66,62
802298 Becherov Bardejov 13,02
802301 Belá Nové Zámky 110,86 *
802328 Belá Martin 47,45
802336 Belá Žilina 44,34 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood