Facebook Statistics
Značka Kvality

Kontrakty

Kontrakty na rok 2013

Kontrakt č. 12/2013-640/MPRVSR

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Kontrakt č. 301/2012-640/MPRV SR

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Kontrakt č. 305/2012-310/MPRV SR

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva


Kontrakt č. 318/2012-820/MPRV SR

Výskumný ústav potravinárskyKontrakt č. 328/2012-520/MPRV SR

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Kontrakt č. 329/2012-520/MPRV SR

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Kontrakt č. 330/2012-520/MPRV SR

Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice

Kontrakt č. 331/2012-520/MPRV SR

Štátny veterinárny ústav Zvolen

Kontrakt č. 332/2012-520/MPRV SR

Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Kontrakt č. 34957/2012 CEZ: 467/2012 – 610/MPRV SR

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood