Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Kontrakty

Kontrakty na rok 2021

Kontrakt č. 370/2020/MPRVSR-710

Národné lesnícke centrum


Kontrakt č. 396/2020/MPRVSR-610

Agentúra pre rozvoj vidieka

Kontrakt č. 429/2020/MPRVSR-520

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Kontrakt č. 432/2020/MPRVSR-520

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Kontrakt č. 433/2020/MPRVSR–5000

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum