Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Dodanie a inštalácia kamerových systémov na SP Ulič a SP Zboj

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-06-2019
Názov predmetu zákazky:
LC Osikov potok, oprava

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Stratégia pre biohospodárstvo na Slovensku

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava strechy a fasády LS Velčice

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Kladenie kobercov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie zasadnutia Forest Europe na úrovni expertov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Zriadenie web stránky projektu a zhotovenie QR - kódov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Uskutočnenie udržiavacich prác na štátnej hranici_časť 2

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Uskutočnenie udržiavacich prác na štátnej hranici_časť 1

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Mulčovanie krajníc a orezanie konárov lesných ciest na OZ Levice

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška – revízia elektrických zariadení

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Náter striech kaštieľa, hájenky a hospodárskej budovy Žuhračka

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Kosenie lúk ako súčasť starostlivosti o TTP (2019)

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood