Facebook Statistics
Značka Kvality

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Pokladnica 0330.00 59266-164
Sekretariát 0020.00 59266-355
Adam, Ing. PhD. Štefan 0900.00 59266-344
Adamcová, Ing. Mgr. Barbora 0410.00 59266-405
Bajtoš, Ing. Peter 0340.00 59266-316
Balážová Barcziová Eva 0160.00 59266-307
Baránková Hilda 0320.00 59266-224
Barta, Ing. Martin 0340.00 59266-479
Batel, Mgr. Andrej 0500.00 59266-349
Bednariková, JUDr. Laura 0420.00 59266-417

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood