Facebook Statistics
Značka Kvality

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Pokladnica 0330.00 59266-164
Sekretariát 0020.00 59266-355
Adam, Ing. PhD. Štefan 0900.00 59266-344
Adamcová, Ing. Mgr. Barbora 0410.00 59266-405
Bajtoš, Ing. Peter 0340.00 59266-316
Balážová Barcziová Eva 0160.00 59266-307
Baránková Hilda 0320.00 59266-224
Barta, Ing. Martin 0340.00 59266-479
Batel, Mgr. Andrej 0500.00 59266-349
Bednariková, JUDr. Laura 0420.00 59266-417