Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Aj tento rok pred Veľkou nocou stúpa záujem Slovákov o jahňacinu

20-03-2023
Foto: Aj tento rok pred Veľkou nocou stúpa záujem Slovákov o jahňacinuSlovenská jahňacina je predovšetkým v predveľkonočnom období žiadaná na domácich aj zahraničných trhoch. Vďaka podpore z agrorezortu a fungujúcej odbytovej organizácii dodajú chovatelia do našich obchodov 21 až 22 tisíc ks jahniat. Pred troma rokmi to bolo len 8 tisíc ks.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky začína verejné ex post konzultácie

20-03-2023
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je gestorom reformy ex post hodnotenia regulácií, do ktorej sú zapojené všetky ministerstvá. Cieľom ex post hodnotenia je posúdiť, ako fungujú zavedené regulácie v praxi a aký prínos a náklady predstavujú pre podnikateľskú sféru. Podnikatelia a ich zastupiteľské organizácie môžu teraz prostredníctvom verejných ex post konzultácií vyjadriť svoje skúsenosti s konkrétnymi reguláciami v praxi.

Agrorezort podporuje iniciatívu obchodníkov na stabilizáciu cien potravín

17-03-2023
Foto: Agrorezort podporuje iniciatívu obchodníkov na stabilizáciu cien potravínMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) víta iniciatívu obchodníkov, ktorá vznikla po vyhodnotení Deklarácie o prejave dobrej vôle vo veci udržania cenovej stability v prípade 13 druhov základných potravín po roku od jej podpisu. Keďže pocovidový vývoj inflácie nenaznačuje pokles cien potravín, agrorezort podporuje návrh obchodných reťazcov, po vzore Francúzska, že zavedú tzv. Protiinflačnú garanciu.

Agrorezort požiadal o zapojenie do implementácie CAF medzi prvými

17-03-2023
Foto: Agrorezort požiadal o zapojenie do implementácie CAF medzi prvýmiMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa prihlásilo v januári tohto roka do výzvy na zapojenie sa do prípravy implementácie v rámci Spoločného rámca hodnotenia (CAF). Výzvu zverejnil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR). Na základe nedávno doručeného oznámenia o schválení žiadosti MPRV SR pripravilo harmonogram implementácie modelu CAF.

Vyplatili sme už viac ako 8 miliónov EUR na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry

16-03-2023
Foto: Vyplatili sme už viac ako 8 miliónov EUR na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúryNárodné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC), ktoré je vykonávateľom Schémy štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine vyplatilo k dnešnému dňu úspešným žiadateľom vyše 8 miliónov EUR. Vyplatených je takmer 500 z vyše 800 oprávnených subjektov.

Školenie o eko-schémach

15-03-2023
Foto: Školenie o eko-schémachEko-schémy budú v programovom období 2023 – 2027 poskytovať podporu poľnohospodárom, ktorí dodržiavajú stanovené poľnohospodárske postupy prospešné pre životné prostredie a klímu. Ide o platbu, ktorá má odmeňovať a motivovať poľnohospodárov k prijímaniu opatrení smerujúcich k udržateľnejšiemu hospodáreniu.

Agrorezort vykročil z tieňa minulosti, korekcie sa už nevzťahujú na žiadne platby od posledného kvartálu 2022

14-03-2023
Foto: Agrorezort vykročil z tieňa minulosti, korekcie sa už nevzťahujú na žiadne platby od posledného kvartálu 2022Po viac ako roku od opätovného udelenia akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) Európska komisia potvrdila, že 25 %-né korekcie za chyby a podvody s agrodotáciami z minulosti sa už nevzťahujú na platby vyplatené farmárom od posledného kvartálu 2022. To znamená, že projektové výzvy v hodnote vyššej ako 700 miliónov EUR budú plne financované z európskych zdrojov a nebude nimi nutné zaťažovať štátny rozpočet.

Cielené kontroly múky a obilia z Ukrajiny preveria aj dodržiavanie zásad Značky kvality

07-03-2023
Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) od minulého týždňa intenzívne kontroluje mlyny a pekárne s cieľom zistiť, či nedochádza k používaniu múky z Ukrajiny. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR očakáva od mlynárov a pekárov spoločenskú zodpovednosť adekvátnu štátnej pomoci, ktorá bola vyplatená do sektoru a je pripravená aj formou projektových podpôr cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA).

FOREST EUROPE: Vplyv mŕtveho dreva na lesné požiare je zložitejší ako sa môže zdať

03-03-2023
Foto: FOREST EUROPE: Vplyv mŕtveho dreva na lesné požiare je zložitejší ako sa môže zdaťMŕtve drevo má v lesnom ekosystéme svoju funkciu. Pozitívne pôsobí na kvalitu lesnej pôdy a tým ovplyvňuje napr. aj produkčnú schopnosť lesa. Diskusiu o tom, aký vplyv má množstvo ponechaného mŕtveho dreva v lesnom poraste na riziko vzniku lesného požiaru rozprúdili najmä minuloročné udalosti v Národnom parku České Švajčiarsko u našich západných susedov. Má alebo nemá mŕtva drevná hmota, ponechaná a naakumulovaná často za obdobie rokov, vplyv na vznik, veľkosť, či intenzitu vzniknutého požiaru? Problém je možno zložitejší, ako sa zdá.

Agrorezort spúšťa cielené kontroly múky z Ukrajiny

02-03-2023
Foto: Agrorezort spúšťa cielené kontroly múky z UkrajinyNa základe požiadaviek domácich výrobcov múky spúšťa Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) cielenú kontrolu múky nielen v mlynoch, ale v celej vertikále, teda aj v pekárňach.

Účastníci videokonferencie Európa Karpát riešili aktuálne výzvy v poľnohospodárstve a potravinárstve

27-02-2023
Foto: Účastníci  videokonferencie Európa Karpát riešili aktuálne výzvy v poľnohospodárstve a potravinárstveDňa 26. februára 2023 (nedeľa) sa v poľskom Krasiczyne uskutočnila konferencia ,,Európa Karpát", na ktorej Slovenskú republiku zastupoval štátny tajomník MPRV SR, p. Martin Kováč. Podujatie prebiehalo v zmiešanom formáte (prezenčne/online) za účasti zástupcov krajín karpatského regiónu, ako aj predstaviteľov Európskej komisie. Konferencia ,,Európa Karpát" je dlhoročným projektom s cieľom posilňovania spolupráce medzi krajinami strednej a východnej Európy na regionálnej, národnej, ale aj európskej úrovni. Hlavným zámerom „karpatského zoskupenia“ je dosiahnutie vyváženého rozvoja a udržateľnosti celého regiónu.

Odborná konferencia agrorezortu ,,Atraktívnejší vidiek" odštartovala úzku spoluprácu zainteresovaných

22-02-2023
Foto: Odborná konferencia agrorezortu ,,Atraktívnejší vidiek" odštartovala úzku spoluprácu zainteresovanýchPrvá zo série odborných konferencií ,,Atraktívnejší vidiek" priniesla množstvo príkladov dobrej praxe, nápadov i požiadaviek, ako by mohli aktéri rozvoja vidieka naštartovať cielenú, koordinovanú a efektívnu spoluprácu na spoločnom úsilí rozvíjať slovenský vidiek.

MPRV SR organizuje odbornú konferenciu „Atraktívnejší vidiek“

20-02-2023
Foto: MPRV SR organizuje odbornú konferenciu „Atraktívnejší vidiek“Zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) budú zajtra, 21. februára 2023 vo Zvolene diskutovať spolu so zástupcami samospráv a odborníkmi z oblasti rozvojových politík o možnostiach intenzívnejšej spolupráce aj efektívnejších riešenia pri podpore vidieckych oblastí. Odborná konferencia je prístupná pre širokú verejnosť a bude ju možné sledovať aj online.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood