Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

MPRV SR navyšuje podporu potravinárom a farmárom

15-11-2022
Foto: MPRV SR navyšuje podporu potravinárom a farmáromMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pripravuje spolu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) ďalšiu finančnú podporu pre potravinárov a farmárov. Na zníženie investičného dlhu v potravinárstve pôjde navyše 70 miliónov EUR (suma sa zvyšuje zo 170 miliónov na 240 miliónov EUR). Pre poľnohospodárov v špeciálnej rastlinnej výrobe vyhlasujeme novú výzvu v hodnote 50 miliónov EUR.

Rezort pôdohospodárstva predstavil aplikáciu na evidenciu vnadísk

14-11-2022
Foto: Rezort pôdohospodárstva predstavil aplikáciu na evidenciu vnadískNárodné lesnícke centrum (NLC) pripravilo webovú aplikáciu na sledovanie vnadísk diviačej zveri. Okrem toho NLC spustilo aj samostatnú webovú stránku venovanú problematike vnadísk diviačej zveri. Aplikáciu dnes odprezentoval priamo v teréne Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan, spolu s generálnym riaditeľom NLC Petrom Baloghom.

Európska výročná konferencia „Mier a poľnohospodárstvo“ v Slovinsku

31-10-2022
Foto: Európska výročná konferencia „Mier a poľnohospodárstvo“ v SlovinskuNovo mesto (Slovinsko), 28. 10. 2022 – Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan sa zúčastnil na Európskej výročná konferencii „Mier a poľnohospodárstvo“. Na podujatí participovalo 10 členských štátov EÚ (SK, HU, PL, SI, BG, RO, LV, LT, EE, DE), zástupca Ukrajiny a tiež predstavitelia EHSV a Asociácie „Chlieb mieru“. Ministerské stretnutie sa konalo v Centre biotechnológií a turizmu (CEZAMAT). Hlavnou témou rokovania bolo zabezpečenie potravinovej bezpečnosti v kontexte sociálneho rozvoja vidieckych oblastí.

Vyhlasujeme výzvu na výber odborných hodnotiteľov obsahových námetov

28-10-2022
Foto: Vyhlasujeme výzvu na výber odborných hodnotiteľov obsahových námetovVýber odborných hodnotiteľov obsahových námetov sa týka námetov predložených v rámci výzvy Programu rozvoja vidieka (PRV) 2014 – 2022, podopatrenie 16.1. – Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva, ktorá bola zverejnená webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 3. októbra 2022.

MPRV SR pokračuje v boji proti suchu a podpore obnovy infraštruktúry závlah

27-10-2022
Foto: MPRV SR pokračuje v boji proti suchu a podpore obnovy infraštruktúry závlahAgrorezort dňa 26. 10. 2022 predložil do medzirezortného materiál „Súbor opatrení v oblasti hydromeliorácií pre adaptáciu na zmenu klímy a obnovu infraštruktúry závlah na Slovensku (ďalej „Súbor opatrení“). Materiál je vytvorený ako súčasť programového vyhlásenia vlády SR 2021-24, podporuje boj proti suchu, definuje priority prístupu a podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, rešpektuje novú koncepciu vodnej politiky, prispieva k adaptácii na zmenu klímy a pomáha k zlepšeniu stavu a zdraviu pôdy.

Odvolanie v RVPS SENICA

27-10-2022
Foto: Odvolanie v RVPS SENICAK dnešnému dňu (27. 10. 2022) ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ŠVPS SR) Jozef Bíreš odvolal riaditeľku Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Senici.

Spúšťame výzvy na podporu infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde a podporu zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch

26-10-2022
Foto: Spúšťame výzvy na podporu infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde a podporu  zlepšenia vodného hospodárstva v lesochŽiadatelia o podporu na investície do infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde a o podporu na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, budú môcť podávať žiadosti od 26. októbra, keď budú výzvy zverejnené na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Z Programu rozvoja vidieka (PRV) 2014 – 2022 je na výzvy vyčlenených spolu 36 miliónov EUR.

Aktuálne znenie Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027

26-10-2022
Foto: Aktuálne znenie Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 202720. októbra 2022 bol aktualizovaný SP SPP v nadväznosti na pripomienky Európskej komisie (EK) úspešne odoslaný prostredníctvom elektronického systému SFC2021 na formálny schvaľovací proces Európskou komisiou. Vzhľadom na to, že všetky pripomienky boli vzájomne s EK odkonzultované a postupne uzatvorené, je možné predpokladať, že SP SPP bude zo strany EK schválený bez ďalších pripomienok v lehote 6-8 týždňov.

Ministri v Luxemburgu rokovali o rastúcej cene hnojív a o využití výnimočnej podpory na pomoc sektoru

19-10-2022
Foto: Ministri v Luxemburgu rokovali o rastúcej cene hnojív a o využití výnimočnej podpory na pomoc sektoruV pondelok 17. októbra sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan zúčastnil rokovania Rady ministrov AGRIFISH v Luxemburgu. Ministri počas zasadnutia diskutovali o aktuálnej situácii na poľnohospodárskom trhu, pričom sa zamerali najmä na vysoký nárast cien vstupov a dostupnosť hnojív, ktoré majú vplyv na výrobu a výrobcov vo všetkých odvetviach.

Agrorezort potrebuje zdravú a funkčnú platobnú agentúru

14-10-2022
Foto: Agrorezort potrebuje zdravú a funkčnú platobnú agentúruZávery Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) nie sú pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) žiadnym prekvapením. Práve pre podozrenia z netransparentnosti a zlyhania pri narábaní s verejnými financiami Slovenska i Európskej únie v predchádzajúcich rokoch bolo prioritou ministra Samuela Vlčana (nástup do funkcie jún 2021) obnovenie a sfunkčnenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

MPRV SR patrí medzi najtransparentnejších verejných obstarávateľov za rok 2021

14-10-2022
Foto: MPRV SR patrí medzi najtransparentnejších verejných obstarávateľov za rok 2021Vyplýva to z nezávislého hodnotenia portálu TRANSPAREX. V rámci ústredných orgánov štátnej správy dosiahlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) najlepší výsledok spomedzi všetkých rezortov.

FAO: Využívajme lesy a stromy udržateľným spôsobom

13-10-2022
Foto: FAO: Využívajme lesy a stromy udržateľným spôsobomV Ríme minulý týždeň vyvrcholilo dvadsiate šieste zasadnutie Výboru pre lesníctvo Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Výbor pravidelne poskytuje usmernenia pre činnosť FAO v oblasti agendy lesov a lesníctva, ktoré následne vyústia do pracovných aktivít tejto globálnej organizácie zameraných na podporu trvalo udržateľného využívania svetových lesov a zastavenia úbytku výmery lesov v niektorých regiónoch sveta. Zároveň so zasadnutím výboru sa uskutočnil aj v poradí ôsmy Svetový lesnícky týždeň.

Agrorezort NEBUDE v roku 2023 krátený o sumu 259 882 142 EUR

13-10-2022
Foto: Agrorezort NEBUDE v roku 2023 krátený o sumu 259 882 142 EURV denníku Nový Čas sa tento týždeň objavila nesprávna interpretácia budúcoročného rozpočtu pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR). Keďže podľa grafiky spomínaného periodika si agrorezort pohorší „až o 260 miliónov EUR“, dovoľujeme si ponúknuť krátke vysvetlenie:

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood