Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Zhrnutie záverov Konferencie „Atraktívnejší vidiek II“

12-06-2023
Foto: Zhrnutie záverov Konferencie „Atraktívnejší vidiek II“Konferencia, ktorá sa konala 8. júna v Trenčíne bola v poradí druhou, kde sa stretli zainteresovaní aktéri (tvorcovia politík a ich adresáti) s cieľom vytvoriť priestor pre vzájomný dialóg, ktorý umožní formulovať najpotrebnejšie riešenia pre sociálno-ekonomický rozvoj vidieka.
Ide o platformu, v rámci ktorej sa postupnými krokmi tvorí základný rámec Vízie pre atraktívnejší vidiek SR v horizonte roku 2040 s ambíciou predložiť ju do Národnej rady SR, ako náš národný príspevok k Vidieckemu paktu EÚ vytvorenému na implementáciu dlhodobej vízie EÚ pre vidiecke oblasti do roku 2040.
Konferenciu organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, Vidieckym parlamentom, Národnou sieťou rozvoja vidieka SR, Inštitútom znalostného pôdohospodárstva a inovácií a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

Úlohy agrorezortu sú jasne dané

12-06-2023
Foto: Úlohy agrorezortu sú jasne danéVláda na svojom rokovaní schválila programové vyhlásenie, ktoré pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR stanovuje tri kľúčové krátkodobé úlohy. Prvou z nich je brzdenie potravinovej inflácie, druhou je zefektívnenie fungovania Slovenského pozemkového fondu (SPF) a Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a treťou prioritou je Zvýšenie ochrany zdravia spotrebiteľov v kontexte dovozu potravinárskych komodít a potravín z Ukrajiny a ďalších tretích krajín.

Ukončenie zberu žiadosti v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine

09-06-2023
Foto: Ukončenie zberu žiadosti v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti UkrajineNárodné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) ukončilo zber žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v rámci notifikovanej Schémy štátnej pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v elektronickom systéme ktorý bol na túto príležitosť vytvorený.

Pokračovanie konferencie „Atraktívnejší vidiek II“ bude už začiatkom júna v Trenčíne

02-06-2023
Foto: Pokračovanie konferencie „Atraktívnejší vidiek II“ bude už začiatkom júna v TrenčíneAgrorezort pokračuje v sérii konferencií zameraných na podporu dialógu v oblasti rozvoja vidieka. Vo štvrtok 8. júna 2023, od 9.00 h sa v budove Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutoční v poradí druhá konferencia, ktorú spolu s MPRV SR organizuje Vidiecky parlament (VIPA), Národná sieť rozvoja vidieka SR, Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI), Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU).

Minister Bíreš v Bruseli žiadal o predĺženie dohody o obmedzení dovozu ukrajinskej poľnohospodárskej produkcie a urýchlené poskytnutie finančnej pomoci pre Slovensko

31-05-2023
Foto: Minister Bíreš v Bruseli žiadal o predĺženie dohody o obmedzení dovozu ukrajinskej poľnohospodárskej produkcie a urýchlené poskytnutie finančnej pomoci pre SlovenskoTéma dovozov poľnohospodárskej produkcie dominovala aj májovému zasadnutiu Rady ministrov, ktorého sa v utorok (30. 5. 2023) premiérovo zúčastnil novovymenovaný minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prof. Jozef Bíreš.

Slovenský pozemkový fond povedie Henrich Haščák

31-05-2023
Foto: Slovenský pozemkový fond povedie Henrich HaščákSlovenský pozemkový fond (SPF) bude od 1. júna 2023 viesť Henrich Haščák. Vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí zároveň odvolala z funkcie doterajšieho generálneho riaditeľa (GR SPF) Jána Marosza a Henricha Haščáka z pozície štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).

Verejný odpočet organizácií MPRV SR

22-05-2023
Foto: Verejný odpočet organizácií MPRV SRMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) informuje o konaní verejného odpočtu rezortných organizácií za rok 2022. Ide o príspevkové a rozpočtové inštitúcie v gescii MPRV SR.

Slovensko prispieva k plneniu Strategického plánu pre lesy OSN aj podporou mimoprodukčných funkcií lesov

19-05-2023
Foto: Slovensko prispieva k plneniu Strategického plánu pre lesy OSN aj podporou mimoprodukčných funkcií lesovV New Yorku sa minulý týždeň skončilo osemnáste zasadnutie Fóra o lesoch Organizácie Spojených národov (UNFF 18). V rámci technických rokovaní prezentovali členské krajiny OSN svoje aktivity, ktoré realizujú pri plnení Strategického plánu OSN pre lesy. Strategickým cieľom tohto plánu je zastavenie úbytku výmery a degradácie svetových lesov a podpora ich udržateľného využívania do roku 2030.

Agrorezort povedie profesor Jozef Bíreš

15-05-2023
Foto: Agrorezort povedie profesor Jozef BírešPrezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová dnes vymenovala Jozefa Bíreša za ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ten sa týmto stáva členom úradníckej vlády pod vedením Ľudovíta Ódora. Vládou odborníkov nahradila prezidentka SR Zuzana Čaputová dočasne poverený kabinet E. Hegera.

Odpočet činnosti ministra Vlčana od nástupu do funkcie

15-05-2023
Foto: Odpočet činnosti ministra Vlčana od nástupu do funkcieSamuel Vlčan bol do funkcie ministra vymenovaný 8. júna 2021. Rezort prevzal po predchodcovi Jánovi Mičovskom. Najväčšou výzvou bola v tom čase opätovná akreditácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry a príprava Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 – 2027. Počas výkonu funkcie bolo potrebné zvládnuť náležitosti, ktoré priniesla reforma národných parkov, či riešiť následky vojny na Ukrajine v podobe obrovského nárastu výrobných vstupov a extrémnej potravinovej inflácie.

Medzinárodná odborná konferencia o budúcnosti lesného hospodárstva priniesla užitočné závery

04-05-2023
Foto: Medzinárodná odborná konferencia o budúcnosti lesného hospodárstva priniesla užitočné záveryMedzinárodná odborná konferencia ,,ZASAHOVAŤ ČI NEZASAHOVAŤ DO LESOV?" s účasťou expertov na lesné hospodárstvo a pestovanie lesa z Rakúska, Talianska, ako aj slovenských odborníkov z radov lesníkov, akademickej obce a ochranárskych autorít celý deň na výstavisku agrokomplex v Nitre hľadali odpoveď na otázku, či bude prínosnejšie pre našu spoločnosť a budúcnosť Slovenska, ak človek bude alebo nebude zasahovať do lesov. Konferenciu zorganizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Národným lesníckym centrom.

Minister Samuel Vlčan vymenoval generálneho riaditeľa Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií

04-05-2023
Foto: Minister Samuel Vlčan vymenoval generálneho riaditeľa Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inováciíMinister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Samuel Vlčan dnes vymenoval a uviedol do funkcie nového generálneho riaditeľa Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI) Ing. Tibora Kőszeghyho, MPH.

EK potvrdila zákaz dovozu niektorých produktov z Ukrajiny

03-05-2023
Foto: EK potvrdila zákaz dovozu niektorých produktov z UkrajinyMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) víta rýchlosť reakcie EÚ pri riešení situácie v súvislosti s dovozom obilia a potravín z Ukrajiny. Preto dnes vláda SR schválila zmenu uznesenia  č. 187 zo 17. apríla 2023. Návrh na rokovanie predložil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood