Facebook Statistics

Tlačové správy


Všetkých deväť stavovských organizácií chovateľov ošípaných súhlasí s pripravovaným spôsobom ich podpory

23-03-2022
Foto: Všetkých deväť stavovských organizácií chovateľov ošípaných súhlasí s pripravovaným spôsobom ich podporyNa pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa jeho zástupcovia spolu s predstaviteľmi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy a Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra stretli so zástupcami všetkých 9 stavovských organizácií, aby prebrali možnosť podpory sektora ošípaných. Na rokovaní sa zúčastnené strany dohodli na metodike výpočtu podpory, spôsobe jej realizácie aj jej technického prevedenia tak, aby bola podpora efektívna, transparentná a adresná.

Ďalšie naše výrobky sa uchádzajú o udelenie Značky kvality

23-03-2022
Foto: Ďalšie naše výrobky sa uchádzajú o udelenie Značky kvalityNa Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa uskutočnilo druhé tohtoročné hodnotenie potravín. Pre veľký záujem slovenských výrobcov potravín o udelenie Značky kvality, sme hodnotenie zorganizovali už po dvoch mesiacoch. Hodnotiaca komisia posudzovala kvalitu takmer 130 výrobkov.

Ministri v Bruseli rokovali o aktuálnej situácii na trhu po invázii na Ukrajinu a o procese schvaľovania strategických plánov

22-03-2022
Foto: Ministri v Bruseli rokovali o aktuálnej situácii na trhu po invázii na Ukrajinu a o procese schvaľovania strategických plánov  V pondelok 21. 3. 2022 sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov AGRIFISH, na ktorom Slovenskú republiku zastupovala generálna tajomníčka služobného úradu MPRV Zuzana Nouzovská. Ministri sa počas rokovaní zamerali najmä na aktuálnu situáciu na poľnohospodárskych trhoch po invázii na Ukrajinu, ktorá okrem dopadov na globálne a európske dodávky potravín priniesla výrazný nárast cien poľnohospodárskych vstupov.

Založili sme Les porozumenia

21-03-2022
Foto: Založili sme Les porozumeniaPri obci Čifáre v okrese Nitra vzniká nový Les porozumenia. Pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov ho založil minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan, ktorý na jeho výsadbu prizval členov vlády a poslancov Národnej rady SR.

Pokračovanie úspešnej spolupráce s Gréckom

18-03-2022
Foto: Pokračovanie úspešnej spolupráce s GréckomŠtátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Martin Kováč absolvoval na pracovnej ceste do Grécka, uskutočnenej 17. marca 2022, sériu stretnutí za účelom rozvíjania spolupráce medzi krajinami v oblasti obnovy, zalesnenia a realizácie vodozádržných opatrení v požiarmi zasiahnutej oblasti regiónu Atika - Varybobi.

REGISTRÁCIA PRE POTRAVINOVÝ SEMAFOR

17-03-2022
Foto: REGISTRÁCIA PRE POTRAVINOVÝ SEMAFOR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR opätovne dáva do pozornosti možnosť registrácie do Registra potravín pre potravinový semafor na účely poskytnutia informácií a podpory predaja vyrábaných potravín, ktorý môže zviditeľniť v ňom registrovaných prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a taktiež môže podporiť predaj v ňom registrovaných potravín a prispieť k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti.

Štátny tajomník Kováč rokoval s poľským partnerom o budúcnosti lesníctva v EÚ

16-03-2022
Foto: Štátny tajomník Kováč rokoval s poľským partnerom o budúcnosti lesníctva v EÚV stredu 16. marca 2022 sa uskutočnilo online bilaterálne stretnutie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Martina Kováča so štátnym tajomníkom Ministerstva pre klímu a životné prostredie Poľskej republiky E. Siarkom. Spoločné rokovanie iniciovalo poľské Ministerstvo pre klímu a životné prostredie. Diskusia bola sústredená na tri nanajvýš aktuálne témy z oblasti lesníctva a lesníckej politiky. Konkrétne, návrh nariadenia o sprístupňovaní určitých komodít a produktov spojených s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu EÚ, zmeny navrhované Komisiou v oblasti nariadenia o LULUCF, ako aj implementáciu novej Stratégie EÚ pre lesy do roku 2030.

Minister Samuel Vlčan mapoval situáciu na ukrajinskej hranici spolu so zástupcami Svetového potravinového programu pri OSN

15-03-2022
Foto: Minister Samuel Vlčan mapoval situáciu na ukrajinskej hranici spolu so zástupcami Svetového potravinového programu pri OSNMinister Samuel Vlčan spolu so zástupcami Svetového potravinového programu (WFP) boli zmapovať humanitárnu situáciu na hraničnom priechode v Ubli.

Slovensko bude súčasťou medzinárodného humanitárneho konvoja

14-03-2022
Minister Samuel Vlčan sa stretol so zástupcami Svetového potravinového programu OSN (World Food Programme)V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, spustil Svetový potravinový program OSN (World Food Programme) ešte začiatkom marca humanitárnu operáciu. Cieľom je poskytnúť pomoc viac ako 3 miliónom ľudí. WFP je najväčšou humanitárnou organizáciou na svete, ktorá poskytuje potravinovú pomoc krajinám v núdzi. Slovenská republika má jedinečnú príležitosť byť súčasťou tohto procesu.

Dobrá správa o potravinách v neľahkých časoch

11-03-2022
Foto: Dobrá správa o potravinách v neľahkých časochGarantovať cenu základných potravín pre obyvateľov považuje minister Samuel Vlčan za svoju kľúčovú úlohu. A to najmä v období, keď čelíme nárastu cien energií, ktoré tvoria hlavné vstupy pri potravinárskej výrobe. Za účasti zástupcov obchodníkov dnes na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) podpísali Deklaráciu o cenovej stabilite potravín.

Minister na stretnutí s poľnohospodármi vo Zvolene

10-03-2022
Foto: Minister na stretnutí s poľnohospodármi vo ZvoleneMinister Samuel Vlčan diskutoval s chovateľmi dojníc a spracovateľmi mlieka a mliečnych výrobkov o budúcnosti sektora. Zástupcovia ministerstva predstavili prítomným priority a plány pre tzv. mliečnu vertikálu v nasledujúcom eurofondovom období. Cieľom je zastaviť pokles počtu dojníc, pretože z dlhodobého hľadiska je produkcia mlieka perspektívnym odvetvím. V súčasnosti naši chovatelia čelia obrovskej zahraničnej konkurencii, za ktorou zaostávajú technologicky.

Humanitárna pomoc agrorezortu odchádza na východ

08-03-2022
Foto: Humanitárna pomoc agrorezortu odchádza na východTrvanlivé potraviny, voda, deky, vankúše či hygienické potreby, ktoré zabezpečili zamestnanci ministerstva a jeho podriadených organizácií, odchádzajú na východnú hranicu do obce Ubľa. Časť humanitárnej pomoci smeruje priamo na Ukrajinu pre ľudí, ktorí čakajú v dlhých radoch pred hraničnými kontrolami pri vstupe na Slovensko.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood