Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Žatva 2023: Úroda bude najlepšia za posledných päť rokov

20-07-2023
Foto: Žatva 2023: Úroda bude najlepšia za posledných päť rokovŽatevné práce na Slovensku sú v plnom prúde, poľnohospodári očakávajú nadpriemernú úrodu obilia. Pomohlo k tomu priaznivé jarné počasie s dostatkom vlahy a nižšími teplotami. Keďže sektor poľnohospodárstva a potravinárstva patrí medzi top priority súčasného vládneho kabinetu, na žatevnom výjazde v Špačinciach (okr. Trnava) sa zúčastnil predseda vlády SR Ľudovít Ódor, aby spolu s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozefom Bírešom, predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emilom Machom a predsedom miestneho poľnohospodárskeho družstva Rudolfom Nádaským zhodnotili priebeh žatvy a predpokladané výnosy obilia.

Minister Bíreš rokoval s českým ministrom pôdohospodárstva Výborným

18-07-2023
Foto: Minister Bíreš rokoval s českým ministrom pôdohospodárstva VýbornýmVčera sa v obci Horní Lideč (ČR) uskutočnilo bilaterálne rokovanie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Jozefa Bíreša s ministrom pôdohospodárstva Českej republiky Marekom Výborným. Išlo o prvé vzájomné stretnutie od vymenovania oboch ministrov do funkcií. Medzi témami dominovali najmä aktuálna situácia na trhu v súvislosti so zvýšeným importom poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny, formulovanie spoločných pozícii vo vzťahu k novo-predstaveným prioritám španielskeho predsedníctva v Rade EÚ a spolupráca v rámci Vyšehradskej skupiny.

Minister Bíreš sa zúčastnil júnového zasadnutia Rady ministrov v Luxemburgu

29-06-2023
Foto: Minister Bíreš sa zúčastnil júnového zasadnutia Rady ministrov v LuxemburguV dňoch 26. – 27. júna 2023 sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš zúčastnil rokovania ministrov Rady AGRIFISH v Luxemburgu. Zasadnutiu opätovne dominovala téma finančnej kompenzácie pre poľnohospodárov najviac zasiahnutých dovozom lacného obilia z Ukrajiny, o ktorej sa rozhodlo počas prvého dňa zasadnutia Rady.

Agrorezort ocenil víťazné projekty súťaže ,,Inovatívny pôdohospodár"

23-06-2023
Foto: Agrorezort ocenil víťazné projekty súťaže ,,Inovatívny pôdohospodár"V rámci 30. ročníka celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl MLADÝ TVORCA 2023 na NÁRODNOM VÝSTAVISKU agrokomplex v Nitre ocenili víťazné projekty súťaže ,,Inovatívny pôdohospodár", ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pre žiakov pôdohospodárskych stredných odborných škôl. Víťazné projekty preukázali, že na stredných lesníckych, poľnohospodárskych a potravinárskych školách máme kreatívnych študentov, ktorí môžu byť inšpiráciou nielen pre spolužiakov, či záujemcov o štúdium pôdohospodárskych odborov, ale aj pre prax.

Odmietame úmyselné poškodzovanie záujmov Slovenska

23-06-2023
Foto: Odmietame úmyselné poškodzovanie záujmov SlovenskaEšte včera v noci (22. 6. 2023) boli všetci zadržaní zamestnanci MPRV SR a PPA po vypočutí OČTK prepustení, aby si dnes mohli riadne plniť svoje pracovné povinnosti. Neboli preukázané dôvody na ich ďalšie zadržiavanie alebo vznesenie obvinenia.

Bilaterálne stretnutie štátneho tajomníka MPRV SR s podštátnou tajomníčkou MP HU v Bratislave

22-06-2023
Foto: Bilaterálne stretnutie štátneho tajomníka MPRV SR s podštátnou tajomníčkou MP HU v BratislaveSlovenská koncepcia oceňovania a financovania ekosystémových služieb pôdy a krajiny pod názvom „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“ sa stala ústrednou témou bilaterálneho rokovania štátneho tajomníka M. Kováča s podštátnou tajomníčkou Ministerstva pôdohospodárstva Maďarska A. Juhász, 22. júna 2023 v Bratislave.

Agrorezort organizuje školenie pre farmárov „Ako viesť evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov“

16-06-2023
Foto: Agrorezort organizuje školenie pre farmárov „Ako viesť evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov“Školenie bude 21.06. 2023 v priestoroch IZPI v Nitre a aj v online forme.

Zhrnutie záverov Konferencie „Atraktívnejší vidiek II“

12-06-2023
Foto: Zhrnutie záverov Konferencie „Atraktívnejší vidiek II“Konferencia, ktorá sa konala 8. júna v Trenčíne bola v poradí druhou, kde sa stretli zainteresovaní aktéri (tvorcovia politík a ich adresáti) s cieľom vytvoriť priestor pre vzájomný dialóg, ktorý umožní formulovať najpotrebnejšie riešenia pre sociálno-ekonomický rozvoj vidieka.
Ide o platformu, v rámci ktorej sa postupnými krokmi tvorí základný rámec Vízie pre atraktívnejší vidiek SR v horizonte roku 2040 s ambíciou predložiť ju do Národnej rady SR, ako náš národný príspevok k Vidieckemu paktu EÚ vytvorenému na implementáciu dlhodobej vízie EÚ pre vidiecke oblasti do roku 2040.
Konferenciu organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, Vidieckym parlamentom, Národnou sieťou rozvoja vidieka SR, Inštitútom znalostného pôdohospodárstva a inovácií a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

Úlohy agrorezortu sú jasne dané

12-06-2023
Foto: Úlohy agrorezortu sú jasne danéVláda na svojom rokovaní schválila programové vyhlásenie, ktoré pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR stanovuje tri kľúčové krátkodobé úlohy. Prvou z nich je brzdenie potravinovej inflácie, druhou je zefektívnenie fungovania Slovenského pozemkového fondu (SPF) a Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a treťou prioritou je Zvýšenie ochrany zdravia spotrebiteľov v kontexte dovozu potravinárskych komodít a potravín z Ukrajiny a ďalších tretích krajín.

Ukončenie zberu žiadosti v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine

09-06-2023
Foto: Ukončenie zberu žiadosti v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti UkrajineNárodné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) ukončilo zber žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v rámci notifikovanej Schémy štátnej pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v elektronickom systéme ktorý bol na túto príležitosť vytvorený.

Pokračovanie konferencie „Atraktívnejší vidiek II“ bude už začiatkom júna v Trenčíne

02-06-2023
Foto: Pokračovanie konferencie „Atraktívnejší vidiek II“ bude už začiatkom júna v TrenčíneAgrorezort pokračuje v sérii konferencií zameraných na podporu dialógu v oblasti rozvoja vidieka. Vo štvrtok 8. júna 2023, od 9.00 h sa v budove Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutoční v poradí druhá konferencia, ktorú spolu s MPRV SR organizuje Vidiecky parlament (VIPA), Národná sieť rozvoja vidieka SR, Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI), Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU).

Minister Bíreš v Bruseli žiadal o predĺženie dohody o obmedzení dovozu ukrajinskej poľnohospodárskej produkcie a urýchlené poskytnutie finančnej pomoci pre Slovensko

31-05-2023
Foto: Minister Bíreš v Bruseli žiadal o predĺženie dohody o obmedzení dovozu ukrajinskej poľnohospodárskej produkcie a urýchlené poskytnutie finančnej pomoci pre SlovenskoTéma dovozov poľnohospodárskej produkcie dominovala aj májovému zasadnutiu Rady ministrov, ktorého sa v utorok (30. 5. 2023) premiérovo zúčastnil novovymenovaný minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prof. Jozef Bíreš.

Slovenský pozemkový fond povedie Henrich Haščák

31-05-2023
Foto: Slovenský pozemkový fond povedie Henrich HaščákSlovenský pozemkový fond (SPF) bude od 1. júna 2023 viesť Henrich Haščák. Vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí zároveň odvolala z funkcie doterajšieho generálneho riaditeľa (GR SPF) Jána Marosza a Henricha Haščáka z pozície štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood