Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Informačno-odborné semináre k osi 1 a osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007-2013

14-09-2009

Agentúra pre rozvoj vidieka v Nitre pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva SR organizuje informačno - odborné semináre k Osi 1 a Osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007-2013. Podrobné informácie týkajúce sa seminárov (program, organizačné pokyny, ako i záväznú prihlášku) nájdete v pozvánke v dokumentoch na stiahnutie.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood