Facebook Statistics
Značka Kvality

Lesnícke a drevárske múzeum

Lesnícke a drevárske múzeum

​Názov: Lesnícke a drevárske múzeum, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Adresa: Zvolen 960 01, Nám. SNP 22/33
Telefón: +421 45 53 21 886
email: [email protected]
Web: www.ldmzvolen.sk

Múzeum reprezentujú dve špecializácie - lesnícko-drevárska a regionálna tematika Zvolena. Celoslovenská dokumentácia lesníctva a drevárstva začala založením Lesníckeho múzea v Bratislave v r. 1927 ako súčasti Zemědělského muzea. Mestské múzeum vo Zvolene vzniklo v roku 1942. Súčasné Lesnícke a drevárske múzeum nadviazalo, spojením oboch zložiek v roku 1992, na svoje predchádzajúce pôsobenie vo Zvolene i v Bratislave. Vývoj múzea do jeho dnešnej podoby sa zavŕšil v roku 2008, odkedy je súčasťou štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

Viac ako päťdesiattisícový fond múzea je rozčlenený do zbierok histórie, archeológie, etnografie, numizmatiky, lesníctva, drevárstva, mykológie a zbierky historických fotografií a pohľadníc. Okrem zbierkového fondu sa v múzeu evidujú aj predmety a písomnosti, ktoré neboli povýšené na zbierkové predmety, ale sú hodnotným zdrojom informácií – archiválie, negatívy, modely, tlače a pod.

Lesnícke a drevárske múzeum bolo ocenené výročnou cenou časopisu Pamiatky a múzeá v roku 2003 za publikáciu Od lesov kráľovských k lesom štátnym a v roku 2018 za realizáciu projektu Významné lesnícke miesta.

Aktuálne expozície múzea približujú celoslovenskú špecializáciu aj regionálnu históriu.

Hlas lesa
Expozícia stvárňuje tému lesa a lesníctva na Slovensku. Les ako prírodné spoločenstvo dokumentuje prvá časť výstavy a druhá časť predstavuje vývoj lesného hospodárstva od prvých cieľavedomých snáh o usmernenie fungovania lesa až po súčasnosť. Je obohatená o interaktívne prvky a historickú filmovú dokumentáciu.

Rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr
Expozícia predstavuje jednu z najstarších a najvplyvnejších šľachtických rodín Zvolenskej stolice a zobrazuje vzťah významnej osobnosti slovenského národného hnutia Ľudovíta Štúra k rodine a k Zvolenu.

Drevo vždy živé
Expozícia je venovaná tradičným drevárskym remeslám a najrozšírenejším technikám opracovania dreva na našom území, akými boli štiepanie, dlabanie, tesárstvo, tokárstvo či stolárstvo. Predstavuje ich historickú podobu a zároveň prezentuje typické nástroje a konečné výrobky remeselníkov.

Múzeum ponúka návštevníkom aj svoje expozície, ktoré sú súčasťou Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu. V objekte originálnej horárne nájde návštevník Izbu starého horára, expozície Lesy Slovenska a Lesy a život. V objekte Lesnej kaplnky, ktorá je kópiou Kaplnky Panny Márie ustavičnej pomoci z Podkriváňa - Hornej Bzovej z r. 1910 sa návštevníkom ponúka expozícia Strom je modlitba zeme k nebesiam...

 

Aktuálne v múzeu


  • Ján Švec AKO ŽIVÉ

Trvanie výstavy: 14. jún 2023 – 9. september 2023

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene otvorili výstavu vedeckej ilustrácie. Na stenách “nášho múzea” uvidíte (bez preháňania) množstvo živočíchov, ktoré počas takmer štyridsiatich rokov Ján Švec vytvoril pre rôzne encyklopédie či odborné publikácie. Budete môcť obdivovať drobnokresbu, presnosť voči originálom zapožičaným zo Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea v Bratislave. Budete môcť na ne hľadieť cez lupu a skúmať ich detaily. Všetky tie roje motýľov, húfy rýb či kŕdle vtákov na maličkých obrázkoch stojí za to vidieť. Tak sa na ne príďte pozrieť.


  • Josef Opletal a československé lesnictví v období 1. republiky

Trvanie výstavy: 22. jún 2023 - 30. september 2023

Tento rok si pripomíname až tri významné výročia, ktoré pripomínajú slovenskej i českej verejnosti Josefa Opletala (1863–1953) – kľúčovú osobnosť lesníctva po vzniku Československej republiky. Narodil sa pred 160 rokmi a zomrel pred 70 rokmi. Sto rokov uplynulo od jeho menovania za generálneho riaditeľa štátnych lesov a majetkov v Československu. Jeho práca sa stala trvalou inšpiráciou pre všetky generácie lesníkov. Výstava z dielne Národního zemědělského muzea v Prahe predstavuje všestrannú osobnosť J. Opletala v dobových súvislostiach.


Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood