Facebook Statistics

Lesnícke a drevárske múzeum

Lesnícke a drevárske múzeum

Názov: Lesnícke a drevárske múzeum, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa: Zvolen 960 01, Nám. SNP 22/33
Telefón: +421 45 53 21 886
email: muzeum@ldmzvolen.sk
Web: www.ldmzvolen.sk

Múzeum reprezentujú dve špecializácie - lesnícko-drevárska a regionálna tematika Zvolena. Celoslovenská dokumentácia lesníctva a drevárstva začala založením Lesníckeho múzea v Bratislave v r. 1927 ako súčasti Zemědělského muzea. Mestské múzeum vo Zvolene vzniklo v roku 1942. Súčasné Lesnícke a drevárske múzeum nadviazalo, spojením oboch zložiek v roku 1992, na svoje predchádzajúce pôsobenie vo Zvolene i v Bratislave. Vývoj múzea do jeho dnešnej podoby sa zavŕšil v roku 2008, odkedy je súčasťou štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

Viac ako päťdesiattisícový fond múzea je rozčlenený do zbierok histórie, archeológie, etnografie, numizmatiky, lesníctva, drevárstva, mykológie a zbierky historických fotografií a pohľadníc. Okrem zbierkového fondu sa v múzeu evidujú aj predmety a písomnosti, ktoré neboli povýšené na zbierkové predmety, ale sú hodnotným zdrojom informácií – archiválie, negatívy, modely, tlače a pod.

Lesnícke a drevárske múzeum bolo ocenené výročnou cenou časopisu Pamiatky a múzeá v roku 2003 za publikáciu Od lesov kráľovských k lesom štátnym a v roku 2018 za realizáciu projektu Významné lesnícke miesta.

Aktuálne expozície múzea približujú celoslovenskú špecializáciu aj regionálnu históriu.

Hlas lesa
Expozícia stvárňuje tému lesa a lesníctva na Slovensku. Les ako prírodné spoločenstvo dokumentuje prvá časť výstavy a druhá časť predstavuje vývoj lesného hospodárstva od prvých cieľavedomých snáh o usmernenie fungovania lesa až po súčasnosť. Je obohatená o interaktívne prvky a historickú filmovú dokumentáciu.

Rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr
Expozícia predstavuje jednu z najstarších a najvplyvnejších šľachtických rodín Zvolenskej stolice a zobrazuje vzťah významnej osobnosti slovenského národného hnutia Ľudovíta Štúra k rodine a k Zvolenu.

Drevo vždy živé
Expozícia je venovaná tradičným drevárskym remeslám a najrozšírenejším technikám opracovania dreva na našom území, akými boli štiepanie, dlabanie, tesárstvo, tokárstvo či stolárstvo. Predstavuje ich historickú podobu a zároveň prezentuje typické nástroje a konečné výrobky remeselníkov.

Múzeum ponúka návštevníkom aj svoje expozície, ktoré sú súčasťou Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu. V objekte originálnej horárne nájde návštevník Izbu starého horára, expozície Lesy Slovenska a Lesy a život. V objekte Lesnej kaplnky, ktorá je kópiou Kaplnky Panny Márie ustavičnej pomoci z Podkriváňa - Hornej Bzovej z r. 1910 sa návštevníkom ponúka expozícia Strom je modlitba zeme k nebesiam...

Aktuálne v múzeu
Výstava Lesy a biodiverzita... Príliš vzácne, aby sme ich stratili... je súčasťou celonárodného projektu Lesnícke dni. Reaguje na aktuálne otázky lesníctva a predstavuje les ako ekosystém s vysokou mierou rozmanitosti a pestrosti života, ktorého zánik by pre ľudstvo znamenal nenahraditeľnú stratu. Výstavu dopĺňajú aktivity lesnej pedagogiky.

Zelený objektív 2019

23.10.2020 – 10.01.2021

Na tento rok sme pripravili už 19. výstavu s názvom Zelený objektív. Výstava prezentuje najlepšie fotografie z rovnomennej súťaže, ktorú v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku organizuje Lesnícke a drevárske múzeum už od roku 2001. Súťaž je určená mladým fotografom – žiakom základných škôl a študentom stredných škôl a kladie si za cieľ podchytiť talenty a dať im priestor pre verejnú prezentáciu. Témou súťaže je les.

Súťaže sa v roku 2019 zúčastnilo 90 súťažiacich s 215 fotografiami – 39 žiakov základných škôl prihlásilo 84 fotografií a 51 študentov stredných škôl 131 fotografií. Aj keď počet súťažiacich a súťažných fotografií oproti predošlému ročníku značne poklesol, kvalita ostala na približne rovnakej úrovni.

Priebeh súťaže bol úplne odlišný od predchádzajúcich ročníkov. Dôvodom bola pandémia covidu-19. Na jar hodnotiaca komisia nemohla vôbec zasadnúť a nebolo možné ani zrealizovať výstavu. V náhradnom termíne v septembri stihli zorganizovať zasadnutie hodnotiacej komisie, vyhodnotiť súťaž a otvoriť výstavu, na ktorú srdečne pozývame.

Spomedzi všetkých účastníkov sa hodnotiaca komisia rozhodla oceniť deväť súťažiacich – okrem šiestich štandardných cien a dvoch uznaní bola opäť udelená aj Cena Združenia zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.

Spomienky na Vianoce

6.12.2020 – 10.1.2021

Srdečne vás pozývame na návrat do minulosti symbolicky stvárnenej sviatočnou obývačkou z polovice 20. storočia. Dominuje jej vianočný stromček a dopĺňa ju kolekcia vianočných ozdôb zo zbierok múzea. Prvky interiéru – nábytok, bytové doplnky, vianočné darčeky, sviatočné prestieranie a ďalšie exponáty pochádzajú najmä zo zbierok múzea. Vianočná reminiscencia múzea má byť vianočným pozdravom našim návštevníkom a uistením, že romantiku minulých Vianoc môžeme prežívať aj dnes.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Forest Europe
Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood