Facebook Statistics
Značka Kvality

Mimoriadne povolenie lovu zveri v čase ochrany a výnimka zo zakázaného a nesprávneho spôsobu lovu

02-04-2024
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 72 písm. m) a p) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povoľuje mimoriadny lov zveri v čase ochrany a výnimku zo zakázaného a nesprávneho spôsobu lovu v rozsahu podľa priloženého dokumentu.


Výnimka zo zakázaných a nesprávnych spôsobov lovu a určenie iného spôsobu lovu

08-01-2024
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, v záujme zníženia početných stavov raticovej zveri a predchádzania vzniku škôd spôsobovaných zverou v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve, podľa § 72 písm. p) a q) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povoľuje výnimku z niektorých zakázaných a nesprávnych spôsobov lovu a zároveň určuje iný spôsob lovu.

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri v čase ochrany.

21-12-2023
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povoľuje mimoriadny lov ďalších druhov raticovej zveri v čase ochrany v rozsahu podľa priloženého dokumentu.

Mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri v čase ochrany.

21-12-2023
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povoľuje mimoriadny lov diviačej zveri v kategórii dospelý diviak a diviačica v termíne od 16.01.2024 do 30.06.2024.

Kvóta lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2023/2024

09-11-2023
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súlade s § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vychádzajúc z Programu starostlivosti o vlka dravého (Canis lupus) na Slovensku a zohľadňujúc Smernicu Rady č. 92/43/EHS z 21.mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, určilo ročnú kvótu lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2023/2024.


Zástrelné 2023

12-04-2023

Poľovné oblasti a lokality 2023

17-02-2023
aktuálne k 17.02.2023
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood