Facebook Statistics
Značka Kvality

Múzeum vo Svätom Antone

Múzeum vo Svätom Antone

Názov: Múzeum vo Svätom Antone
Adresa: Svätý Anton č. 291, 969 72 Svätý Anton
tel.: +421 45 691 39 32
mob.: +421 915 821 973 (sekretariát)
email: [email protected]
Web: www.msa.sk

Múzeum vo Svätom Antone je štátna príspevková organizácia priamo riadená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Svoju činnosť začalo 1. decembra 1962 ako Lesnícke a drevárske múzeum rozšírené v roku 1964 aj o prívlastok poľovnícke múzeum. Od roku 1996 nesie názov Múzeum vo Svätom Antone (po premenovaní obce Antol na Svätý Anton). Je to špecializovaná organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Špecializácia je zameraná na históriu rodov Koháry a Coburg a dokumentovanie vývoja poľovníctva na Slovensku. Od roku 2018 sa špecializácia múzea rozšírila o budovanie a spravovanie rybárskeho múzea.

Vďaka svojím aktivitám získalo titul „Múzeum roka 2005“ a ako prvé poľovnícke múzeum aj Ocenenie C.I.C.

Kaštieľ je známy aj vďaka kalendárnej symbolike. Pôvodne mal 4 vchody (ročné obdobia), 7 arkád (dní v týždni), 12 komínov (mesiacov v roku), 52 izieb (týždňov v roku) a 365 okien (dní v roku).

Vďaka rôznorodosti svojich zbierok zachovaných vo výnimočne ucelenej a autentickej podobe bol v roku 1985 celý areál kaštieľa vo Svätom Antone vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku, ktorá zahŕňa: barokovo-klasicistickú budovu kaštieľa z roku 1750, 5 ha parku a 25 ha lesoparku, budovu neskorobarokovej sýpky, skleník, barokovú prícestnú kaplnku sv. Jána Nepomuckého a jednu hospodársku budovu.

Múzeum ponúka dve stále expozície: umelecko-historickú a poľovnícku, ktoré sú sprístupnené pre verejnosť počas celého roka.

Otváracie hodiny

Utorok – nedeľa: 9.00 h – 15.00 h

Cez pondelky a sviatky je múzeum zatvorené!

Obedňajšia prestávka: 12.30 h – 13.00 h

Vstup do expozície každú celú hodinu. Prvý vstup o 9.00 h. Prehliadka kaštieľa je individuálna bez lektorského výkladu.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood