Facebook Statistics
Značka Kvality

Obchodníci neraz veterinárov nerešpektujú a pokazené mäso predávajú ďalej

11-02-2011

Úroveň kvality potravín a výsledky minuloročných kontrol v slovenských obchodoch sú podľa slov ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolta Simona alarmujúce. Ako uviedol na dnešnej tlačovej konferencii, ktorá bilancovala situáciu v slovenských obchodoch v roku 2010, každý piaty nákup v hypermarketoch alebo supermarketoch je závadný a  v príkrom rozpore so zákonom o potravinách. Kontroly preukázali okrem iných nedostatkov predaj pokazených potravín, tovar po lehote spotreby alebo porušený teplotný režim výrobkov. V hyper- a supermarketoch bola vykonaná kontrola 6696-krát, pričom sa zistili nedostatky u 26,94 % kontrol. V stredne veľkých predajniach sa zistili nedostatky u 24,02 % kontrol a v malých predajniach u 18,88 % kontrol. Celkovo vykonala  Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS)  minulý rok 44.125 úradných kontrol potravín, pričom zistila nedostatky v 8941 prípadoch. Suma, ktorá bola vybratá na pokutách po ukončení správnych konaní, presahuje 1,2 mil. EUR.

Rezort v spolupráci s veterinármi nepoľavuje v ostražitosti ani pri predaji hydiny. Od začiatku roka sa vyskytlo viacero prípadov, ktoré poukázali na nedostatočnú kvalitu predaja hydinového mäsa a hydinových výrobkov. Množstvo kontrol a odberov bolo uskutočnených na základe sťažností a podnetov od spotrebiteľov. Podľa výsledkov laboratórnych vyšetrení v mnohých prípadoch tovar nespĺňal požiadavky pre zmenu vzhľadu, vône či konzistencie a inšpekcia okamžite nariadila jeho stiahnutie z predaja. Je však zarážajúce, že  niektorí obchodníci po kontrole toto nariadenie ignorovali a pokazené výrobky sa pri opätovnej kontrole stále nachádzali na pultoch.

Odpoveďou na takéto konanie budú pripravované novely zákona o potravinách a zákona o veterinárnej starostlivosti, na ktorých ministerstvo intenzívne pracuje. Ich výsledná podoba by mala byť známa v priebehu tohto roka.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood