Facebook Statistics

Organizačný poriadokOrganizačný poriadok Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 6132/2020-250 účinný 15. marca 2020

11-03-2020
Organizačný poriadok Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 6132/2020-250 účinný 15. marca 2020Organizačný poriadok MPRV SR č. 2491/2015-250

15-07-2015
účinný od 15.7.2015