Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800015 Ábelová Lučenec 14,58
800040 Abovce Rimavská Sobota 52,65
800058 Abrahám Galanta 99,96
800066 Abrahámovce Bardejov 17,24
800074 Abrahámovce Kežmarok 22,62 *
800091 Abramová Turčianske Teplice 37,41
800112 Abranovce Prešov 17,48
800121 Adamovské Kochanovce Trenčín 25,50
800155 Adidovce Humenné 21,18
800163 Alekšince Nitra 107,77
800180 Andač Nitra 74,66
800198 Andovce Nové Zámky 136,08 *
800201 Andrejová Bardejov 24,34
800210 Svätý Anton Banská Štiavnica 19,11
800236 Ardanovce Topoľčany 56,73
800252 Ardovo Rožňava 14,90
800261 Arnutovce Spišská Nová Ves 35,00
800287 Malý Báb Nitra 72,85
800295 Veľký Báb Nitra 77,12
800309 Babie Vranov nad Topľou 14,00
800317 Babín Námestovo 28,48 *
800325 Babin Potok Prešov 33,00
800333 Babiná Zvolen 52,96 *
800341 Babindol Nitra 136,13
800350 Babinec Rimavská Sobota 28,53
800376 Babkov Žilina 26,47
800384 Bacúch Brezno 19,85
800392 Bacúrov Zvolen 50,00
800406 Báč Dunajská Streda 104,83
800414 Bačka Trebišov 94,20 *
800422 Bačkov Trebišov 65,64 *
800431 Bačkovík Košice - okolie 39,30 *
800457 Báčovce Krupina 46,40
800465 Baďan Banská Štiavnica 21,75
800473 Badín Banská Bystrica 22,50
800481 Báhoň Pezinok 103,87
800490 Bajany Michalovce 61,40
800503 Bajč Komárno 143,53
800554 Bajerov Prešov 12,17
800562 Bajerovce Sabinov 24,81
800571 Bajka Levice 168,94 *
800589 Bajtava Nové Zámky 51,40
800597 Baka Dunajská Streda 108,46
800601 Bakta Rimavská Sobota 50,60
800619 Baláže Banská Bystrica 49,38 *
800627 Baldovce Levoča 62,52 *
800635 Balog nad Ipľom Veľký Krtíš 77,26
800643 Baloň Dunajská Streda 124,45
800651 Baňa Stropkov 19,90 *
800678 Banka Piešťany 109,46 *
800694 Banky Prievidza 28,97
800708 Banky Banská Štiavnica 8,38
800724 Bánov Nové Zámky 101,03
800732 Malá Kesa Nové Zámky 126,61
800759 Bánová Žilina 21,41
800805 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 49,04
801011 Bánovce nad Ondavou Michalovce 55,93
801038 Banská Belá Banská Štiavnica 16,83
801062 Banská Bystrica Banská Bystrica 27,43
801101 Sásová Banská Bystrica 39,10 *
801241 Radvaň Banská Bystrica 24,36 *
801283 Podlavice Banská Bystrica 11,59
801372 Malachov Banská Bystrica 12,94 *
801381 Kremnička Banská Bystrica 23,68
801402 Šalková Banská Bystrica 24,79
801411 Senica Banská Bystrica 21,27
801429 Kynceľová Banská Bystrica 30,00
801437 Nemce Banská Bystrica 29,93
801453 Kostiviarska Banská Bystrica 14,21
801461 Banská Hodruša Žarnovica 47,86 *
801470 Banská Štiavnica Banská Štiavnica 13,49
801640 Banské Vranov nad Topľou 23,47
801658 Banský Studenec Banská Štiavnica 21,78
801674 Malá Bara Trebišov 60,14 *
801682 Veľká Bara Trebišov 69,10 *
801691 Barca Rimavská Sobota 49,32
801712 Bardejov Bardejov 18,30
802077 Bardejovská Nová Ves Bardejov 10,64
802093 Bardoňovo Nové Zámky 107,64
802107 Bartošova Lehôtka Žiar nad Hronom 24,02 *
802115 Bartošovce Bardejov 18,50
802123 Baška Košice - okolie 29,60 *
802140 Baškovce Humenné 22,55
802158 Baškovce Sobrance 23,95
802166 Bašovce Piešťany 76,84
802174 Batizovce Poprad 29,09
802191 Bátka Rimavská Sobota 52,94
802204 Dulovo Rimavská Sobota 58,62 *
802212 Bátorová Veľký Krtíš 82,47
802221 Bátovce Levice 31,82
802239 Jalakšová Levice 34,32
802247 Kmeťovce Levice 30,35
802255 Beckov Nové Mesto nad Váhom 21,94
802263 Beharovce Levoča 23,74
802271 Behynce Topoľčany 80,79
802280 Behynce Revúca 63,85
802298 Becherov Bardejov 13,02
802301 Belá Nové Zámky 75,10
802328 Belá Martin 42,91
802336 Belá Žilina 44,34 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood