Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800015 Ábelová Lučenec 12,03
800040 Abovce Rimavská Sobota 63,45
800058 Abrahám Galanta 134,96
800066 Abrahámovce Bardejov 18,72
800074 Abrahámovce Kežmarok 22,62 *
800091 Abramová Turčianske Teplice 44,54
800112 Abranovce Prešov 20,53
800121 Adamovské Kochanovce Trenčín 27,42
800155 Adidovce Humenné 19,74
800163 Alekšince Nitra 117,43
800180 Andač Nitra 88,04
800198 Andovce Nové Zámky 102,37
800201 Andrejová Bardejov 42,37
800210 Svätý Anton Banská Štiavnica 24,39
800236 Ardanovce Topoľčany 75,82
800252 Ardovo Rožňava 15,67
800261 Arnutovce Spišská Nová Ves 40,68 *
800287 Malý Báb Nitra 79,77
800295 Veľký Báb Nitra 87,47
800309 Babie Vranov nad Topľou 15,78
800317 Babín Námestovo 32,77
800325 Babin Potok Prešov 44,14 *
800333 Babiná Zvolen 51,38
800341 Babindol Nitra 139,73
800350 Babinec Rimavská Sobota 30,45
800376 Babkov Žilina 27,28 *
800384 Bacúch Brezno 34,08
800392 Bacúrov Zvolen 50,00
800406 Báč Dunajská Streda 129,40
800414 Bačka Trebišov 94,20 *
800422 Bačkov Trebišov 50,11
800431 Bačkovík Košice - okolie 39,30 *
800457 Báčovce Krupina 52,34
800465 Baďan Banská Štiavnica 23,07
800473 Badín Banská Bystrica 22,09
800481 Báhoň Pezinok 84,79
800490 Bajany Michalovce 75,36
800503 Bajč Komárno 142,84
800554 Bajerov Prešov 15,01
800562 Bajerovce Sabinov 31,18
800571 Bajka Levice 168,94 *
800589 Bajtava Nové Zámky 67,52
800597 Baka Dunajská Streda 119,49
800601 Bakta Rimavská Sobota 44,71
800619 Baláže Banská Bystrica 20,01
800627 Baldovce Levoča 62,52 *
800635 Balog nad Ipľom Veľký Krtíš 83,62
800643 Baloň Dunajská Streda 154,65
800651 Baňa Stropkov 19,90 *
800678 Banka Piešťany 57,43
800694 Banky Prievidza 36,63
800708 Banky Banská Štiavnica 39,30 *
800724 Bánov Nové Zámky 116,96
800732 Malá Kesa Nové Zámky 124,27
800759 Bánová Žilina 43,74 *
800805 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 66,46
801011 Bánovce nad Ondavou Michalovce 57,69
801038 Banská Belá Banská Štiavnica 19,74
801062 Banská Bystrica Banská Bystrica 49,98 *
801101 Sásová Banská Bystrica 18,26
801241 Radvaň Banská Bystrica 17,93
801283 Podlavice Banská Bystrica 12,32
801372 Malachov Banská Bystrica 12,94 *
801381 Kremnička Banská Bystrica 22,95
801402 Šalková Banská Bystrica 28,74
801411 Senica Banská Bystrica 68,04 *
801429 Kynceľová Banská Bystrica 64,86 *
801437 Nemce Banská Bystrica 23,06
801453 Kostiviarska Banská Bystrica 9,35
801461 Banská Hodruša Žarnovica 47,86 *
801470 Banská Štiavnica Banská Štiavnica 33,06 *
801640 Banské Vranov nad Topľou 28,24
801658 Banský Studenec Banská Štiavnica 30,51
801674 Malá Bara Trebišov 60,14 *
801682 Veľká Bara Trebišov 69,10 *
801691 Barca Rimavská Sobota 11,45
801712 Bardejov Bardejov 18,26
802077 Bardejovská Nová Ves Bardejov 14,62
802093 Bardoňovo Nové Zámky 118,39
802107 Bartošova Lehôtka Žiar nad Hronom 24,02 *
802115 Bartošovce Bardejov 19,75
802123 Baška Košice - okolie 29,60 *
802140 Baškovce Humenné 30,92
802158 Baškovce Sobrance 31,74
802166 Bašovce Piešťany 81,03
802174 Batizovce Poprad 28,93
802191 Bátka Rimavská Sobota 44,96
802204 Dulovo Rimavská Sobota 58,62 *
802212 Bátorová Veľký Krtíš 124,57
802221 Bátovce Levice 38,70
802239 Jalakšová Levice 38,53
802247 Kmeťovce Levice 50,09
802255 Beckov Nové Mesto nad Váhom 22,07
802263 Beharovce Levoča 23,69
802271 Behynce Topoľčany 81,62
802280 Behynce Revúca 66,20
802298 Becherov Bardejov 13,02
802301 Belá Nové Zámky 88,73
802328 Belá Martin 42,37
802336 Belá Žilina 44,34 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood