Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
836494 Medvecké Levice 133,54
821250 Iňa Levice 92,56
800571 Bajka Levice 168,94 *
868175 Veľké Kozmálovce Levice 92,19
818585 Horša Levice 47,82
802239 Jalakšová Levice 38,53
806897 Dolné Brhlovce Levice 48,77
818437 Horný Pial Levice 100,94
871389 Vyšné nad Hronom Levice 113,90
858501 Starý Hrádok Levice 131,14
835633 Malé Ludince Levice 109,53
829447 Malé Krškany Levice 83,33
814202 Farná Levice 138,46
802247 Kmeťovce Levice 50,09
868213 Veľké Ludince Levice 148,10 *
812137 Dolné Semerovce Levice 92,40 *
816582 Hokovce Levice 71,92
866334 Uhliská Levice 30,00
812544 Dolný Pial Levice 108,57
860158 Šahy Levice 72,02
812579 Domadice Levice 59,52
843016 Nýrovce Levice 158,88
818275 Horné Turovce Levice 72,34
855448 Trhyňa Levice 74,66
845566 Pastovce Levice 124,86 *
803448 Bohunice Levice 50,03
855456 Veľký Pesek Levice 83,77
823112 Kalná Levice 144,91
829714 Kubáňovo Levice 76,12
802913 Bielovce Levice 85,15
860611 Veľké Šarovce Levice 141,28
819735 Vozokany nad Hronom Levice 125,28
868931 Dolný Ďur Levice 95,66
829901 Kuraľany Levice 139,90
819719 Domaša Levice 169,94 *
854379 Malinovec Levice 80,52
858579 Starý Tekov Levice 100,44
808768 Čankov Levice 92,44
849472 Preseľany nad Ipľom Levice 73,32
818194 Horné Semerovce Levice 72,14
829455 Veľké Krškany Levice 91,00
810614 Horné Devičany Levice 43,89
856053 Slatina Levice 73,94
831646 Levice Levice 108,34
808873 Čata Levice 81,80
874248 Mikula Levice 139,08
833096 Lontov Levice 105,14 *
862584 Tehla Levice 115,39
850675 Pukanec Levice 35,71
822868 Jur nad Hronom Levice 116,12
802221 Bátovce Levice 38,70
842931 Nový Tekov Levice 152,94 *
854158 Rybník Levice 94,36
808571 Čajkov Levice 108,26 *
816906 Hontianska Vrbica Levice 104,18
827860 Kozárovce Levice 64,90
874329 Horné Žemberovce Levice 47,96
810606 Dolné Devičany Levice 50,44
830178 Keť Levice 138,52
843849 Ondrejovce Levice 181,90 *
871168 Vyškovce nad Ipľom Levice 95,03
810240 Demandice Levice 104,20
860344 Šalov Levice 61,98
838152 Mochovce Levice 119,66
841722 Tekovská Nová Ves Levice 99,31
863165 Tešmák Levice 73,03
862673 Hontianske Trsťany Levice 45,73
821306 Ipeľské Úľany Levice 28,13
835382 Málaš Levice 114,37
821730 Dolné Jabloňovce Levice 36,06
833002 Lok Levice 129,59
846767 Plavé Vozokany Levice 86,78
839141 Mýtne Ludany Levice 109,39
821748 Horné Jabloňovce Levice 26,58
821373 Ipeľský Sokolec Levice 91,63
854450 Sazdice Levice 94,00 *
839621 Nemešany Levoča 50,00
857777 Spišský Štvrtok Levoča 34,42
821713 Jablonov Levoča 36,04
864021 Torysky Levoča 38,56
843709 Oľšavica Levoča 23,20
871605 Vyšný Slavkov Levoča 25,00
802930 Bijacovce Levoča 21,40
841030 Nižné Repaše Levoča 20,84 *
807028 Brutovce Levoča 19,66
812803 Dravce Levoča 24,31
812625 Domaňovce Levoča 31,56
847887 Poľanovce Levoča 16,38
857726 Spišský Hrhov Levoča 59,54 *
844225 Ordzovany Levoča 19,92
871435 Vyšné Repaše Levoča 36,40
811491 Doľany Levoča 12,94 *
834009 Lúčka Levoča 12,94 *
807290 Buglovce Levoča 47,06 *
811149 Dlhé Stráže Levoča 30,00
859290 Studenec Levoča 27,50
847879 Korytné Levoča 20,31
815268 Granč-Petrovce Levoča 19,48
815764 Harakovce Levoča 12,75
872458 Závada Levoča 36,18 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood