Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
811301 Kotmanová Lučenec 40,33
807176 Budiná Lučenec 31,16
864358 Trenč Lučenec 68,44 *
857939 Stará Halič Lučenec 73,91
851191 Radzovce Lučenec 42,67
811254 Dobroč Lučenec 39,75
807508 Buzitka Lučenec 87,53
833754 Opatová Lučenec 77,18
839108 Mýtna Lučenec 47,98
845299 Panické Dravce Lučenec 35,66
832286 Lipovany Lučenec 70,04 *
816850 Holiša Lučenec 66,17
853780 Ružiná Lučenec 46,21
860697 Šávoľ Lučenec 42,15
803642 Boľkovce Lučenec 80,18
847968 Polichno Lučenec 30,42
814334 Fiľakovské Kováče Lučenec 47,97
808733 Čamovce Lučenec 61,06 *
847682 Podrečany Lučenec 68,27
838691 Mučín Lučenec 68,96 *
846660 Pinciná Lučenec 70,81
863424 Točnica Lučenec 56,28
839451 Nedelište Lučenec 58,08 *
808601 Čakanovce Lučenec 37,44
851728 Ratka Lučenec 64,84
865575 Tuhár Lučenec 39,16 *
860786 Šiatorská Bukovinka Lučenec 43,56
807427 Bulhary Lučenec 46,54
840572 Nitra nad Ipľom Lučenec 78,82
950041 Záložná Lučenec 33,22
838764 Muľka Lučenec 102,42 *
850322 Prša Lučenec 94,60 *
815276 Gregorova Vieska Lučenec 65,90
833797 Mikušovce Lučenec 45,93
869261 Vidiná Lučenec 78,82
815501 Halič Lučenec 62,40
802450 Belina Lučenec 46,62
846619 Píla Lučenec 13,34 *
802999 Biskupice Lučenec 39,87
866261 Uderiná Lučenec 58,87
822736 Jelšovec Lučenec 62,39
833673 Lučenec Lučenec 69,16
867977 Veľké Dravce Lučenec 80,55
867632 Veľká nad Ipľom Lučenec 65,26 *
800015 Ábelová Lučenec 12,03
833541 Ľuboreč Lučenec 42,93
810789 Divín Lučenec 41,16 *
834254 Lupoč Lučenec 64,80
836362 Mašková Lučenec 56,81
851655 Rapovce Lučenec 86,42 *
823171 Kalonda Lučenec 62,14 *
831204 Lehôtka Lučenec 68,85
846899 Pleš Lučenec 38,76 *
992003 Turecký vrch Malacky 54,82 *
868191 Veľké Leváre Malacky 72,69
846791 Plavecký Mikuláš Malacky 37,69
835196 Malacky Malacky 51,49
845931 Pernek Malacky 20,53
852716 Rohožník Malacky 24,56
821888 Jakubov Malacky 26,95
873586 Zohor Malacky 56,23
846775 Plavecké Podhradie Malacky 27,93
835625 Malé Leváre Malacky 66,67
872679 Závod Malacky 66,27
826626 Kostolište Malacky 33,87
871788 Záhorie Malacky 54,82 *
830399 Láb Malacky 23,52
991945 Nivky Malacky 54,82 *
991996 Riadok Malacky 54,82 *
991953 Obora Malacky 54,82 *
871133 Vysoká pri Morave Malacky 52,67
857335 Sološnica Malacky 33,14
833231 Lozorno Malacky 17,07
829773 Kuchyňa Malacky 41,31
991961 Šranek Malacky 54,82 *
814482 Gajary Malacky 46,61
859338 Stupava Malacky 40,85
991970 Bažantnica Malacky 54,82 *
846813 Plavecký Štvrtok Malacky 42,05
803707 Vačková Malacky 16,69
821756 Jablonové Malacky 17,87
871818 Hrubé lúky Malacky 119,76 *
871826 Záhorská Ves Malacky 101,16
836079 Marianka Malacky 60,08 *
871800 Bystrická hora Malacky 54,97
859354 Mást III Malacky 36,65
859320 Mást I Malacky 70,54
803693 Borinka Malacky 93,80 *
846821 Feld Malacky 51,83
859524 Suchohrad Malacky 49,05
859303 Studienka Malacky 27,02
991988 Červený Kríž Malacky 54,82 *
859346 Mást II Malacky 119,76 *
870650 Vrútky Martin 20,98
864315 Trebostovo Martin 57,81
829412 Krpeľany Martin 25,00
865851 Turčianska Štiavnička Martin 26,88
847381 Podhradie nad Váhom Martin 30,00
856487 Slovany Martin 46,09
841218 Nolčovo Martin 29,37


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood