Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
862347 Šútovo Martin 26,25
817988 Turčianske Jaseno Martin 18,52
807664 Bystrička Martin 60,26
865788 Turany Martin 36,64 *
849839 Priekopa Martin 19,02
855847 Sklabinský Podzámok Martin 15,09
824089 Kláštor pod Znievom Martin 43,99
832341 Lipovec Martin 22,94
867250 Valča Martin 47,07
859371 Sučany Martin 13,48
836168 Martin Martin 31,68
839400 Necpaly Martin 38,77
870633 Vrícko Martin 39,82
872407 Záturčie Martin 62,92 *
865869 Turčianske Kľačany Martin 22,94
831972 Ležiachov Martin 46,22
836273 Tomčany Martin 35,54
812307 Dolný Kalník Martin 18,20
867268 Valentová Martin 47,78
830658 Laskár Martin 50,05
823601 Karlová Martin 49,69
818399 Horný Kalník Martin 18,92
802654 Benice Martin 43,13
826154 Konské Martin 30,00
810690 Diaková Martin 22,21
813575 Dulice Martin 46,32
812820 Dražkovce Martin 28,84
830879 Lazany Martin 45,36
865931 Turčiansky Peter Martin 46,12
857203 Socovce Martin 39,21
871672 Záborie Martin 32,98 *
802328 Belá Martin 42,37
851574 Rakovo Martin 45,92
849731 Príbovce Martin 45,78
814369 Folkušová Martin 43,14
827711 Košťany nad Turcom Martin 49,52
865435 Trnovo Martin 44,61
810061 Ďanová Martin 48,50
855812 Sklabiňa Martin 17,83
873926 Žabokreky Martin 30,54
865907 Turčiansky Ďur Martin 40,89
803103 Blatnica Martin 45,00
851787 Ratkovo Martin 25,00
872946 Zbudská Belá Medzilaborce 38,83
828785 Rokytovce Medzilaborce 35,58 *
843741 Oľšinkov Medzilaborce 24,61
859532 Sukov Medzilaborce 41,13
839248 Ňagov Medzilaborce 25,07
803723 Borov Medzilaborce 23,52
852775 Roškovce Medzilaborce 39,53
823031 Kalinov Medzilaborce 26,93
828769 Krásny Brod Medzilaborce 50,32 *
836630 Vydraň Medzilaborce 15,32
852015 Repejov Medzilaborce 16,60
872857 Zbojné Medzilaborce 20,17
870137 Volica Medzilaborce 33,18
836621 Medzilaborce Medzilaborce 20,81
851167 Radvaň nad Laborcom Medzilaborce 27,92
808288 Čabalovce Medzilaborce 24,12
809349 Čertižné Medzilaborce 25,51
845256 Palota Medzilaborce 25,06
843679 Nižná Oľka Medzilaborce 19,90
815331 Habura Medzilaborce 36,00
859729 Svetlice Medzilaborce 22,26
808300 Čabiny Medzilaborce 49,03
806234 Brestov nad Laborcom Medzilaborce 42,23
843661 Krivá Oľka Medzilaborce 18,27
870871 Výrava Medzilaborce 28,24
867276 Valentovce Medzilaborce 19,88
831417 Lesné Michalovce 54,37
816507 Hnojné Michalovce 48,14
850683 Pusté Čemerné Michalovce 50,91
856444 Sliepkovce Michalovce 73,22 *
866121 Tušice Michalovce 76,37
822957 Kačanov Michalovce 54,54
870129 Voľa Michalovce 38,75
822507 Jastrabie pri Michalovciach Michalovce 65,36
845965 Petrikovce Michalovce 57,38
800490 Bajany Michalovce 75,36
809705 Čierne Pole Michalovce 68,71
850446 Ptrukša Michalovce 24,58
860417 Šamudovce Michalovce 84,44 *
870439 Vrbnica Michalovce 43,68
836435 Kapušianske Vojkovce Michalovce 71,41
837156 Vrbovec Michalovce 72,49
859079 Stretavka Michalovce 49,09
828751 Krásnovce Michalovce 41,57
866130 Tušická Nová Ves Michalovce 48,28
821527 Ižkovce Michalovce 73,59
835455 Hradištská Moľva Michalovce 53,77
830704 Laškovce Michalovce 53,70
853585 Budince Michalovce 52,89
837431 Topoľany Michalovce 65,17
872504 Závadka Michalovce 50,16
838411 Moravany Michalovce 44,11
874051 Žbince Michalovce 49,74
801011 Bánovce nad Ondavou Michalovce 57,69
864757 Trhovište Michalovce 60,00
808997 Čečehov Michalovce 72,36
836443 Maťovce Michalovce 72,32


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood